logo Přírodovědecká fakulta Oddělení experimentální biologie rostlin
Ústav experimentální biologie
1431401011 Rostl ÚEB Biologická sekce MU

Publikační činnost

vedoucí pracovištědoc. RNDr. Vít Gloser, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Lektoři

Neučitelští pracovníci

Externí spolupracovníci