logo Fakulta informatiky Personální oddělení
Děkanát
14339912 PersO Děk Fakulta informatiky MU

vedoucí odděleníIng. Eva Halouzková

Zaměstnanci