logo Fakulta informatiky Oddělení zahraničních studií
Děkanát
14339916 OZS Děk Fakulta informatiky MU

vedoucí odděleníIng. Radka Brolíková

Zaměstnanci