logo Fakulta informatiky Oddělení doktorských a zahraničních studií
Děkanát
14339916 ODZS Děk Fakulta informatiky MU

Publikační činnost

vedoucí odděleníIng. Radka Brolíková

Zaměstnanci