logo Přírodovědecká fakulta Hydrobiologie
Ústav botaniky a zoologie
1431402027 Hydro ÚBZ Biologická sekce MU

Publikační činnost

vedoucí pracovištědoc. RNDr. Jan Helešic, Ph.D.

Zaměstnanci

Docenti

Odborní asistenti

Lektoři

Neučitelští pracovníci

Externí spolupracovníci