logo Bezpečnost a správa dat
Divize kyberbezpečnosti a správy dat
14920240 BSD DKSD Ústav výpočetní techniky MU

Publikační činnost

vedoucí pracovištěRNDr. Michal Růžička, Ph.D.

Zaměstnanci