logo Divize IT infrastruktury
Ústav výpočetní techniky
149203 DITI ÚVT Masarykova univerzita MU

Publikační činnost

vedoucí pracovištěBc. Tomáš Zeman
zástupce vedoucího pracovištěMgr. Aleš Křenek, Ph.D.
zástupce vedoucího pracovištěRNDr. Tomáš Rebok, Ph.D.

Zaměstnanci


Externí spolupracovníci