logo ELIXIR - CZ
Oddělení projektů
14921221 ELIXIR OProj Ústav výpočetní techniky MU

Publikační činnost

vedoucí projektuprof. RNDr. Luděk Matyska, CSc.