logo Lékařská fakulta Klinika popálenin a plastické chirurgie
Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku
14110229 KPPCh FN Bohunice Lékařská fakulta MU

Publikační činnost

přednosta klinikyprof. MUDr. Pavel Brychta, CSc.
zástupce přednosty klinikydoc. MUDr. Břetislav Lipový, PhD., MBA

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Neučitelští pracovníci

Externí spolupracovníci