logo Lékařská fakulta I. dětská interní klinika
Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny
14110316 KDLI PDM Lékařská fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost