logo Právnická fakulta Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení
14221020 KPPSZ Právnická fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí katedryJUDr. Jan Horecký, Ph.D.

Zaměstnanci

Docenti

Odborní asistenti

Lektoři

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci