logo Právnická fakulta Katedra civilního práva procesního
14221025 KCPP Právnická fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí katedrydoc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D.

Zaměstnanci

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Lektoři

Neučitelští pracovníci

Externí spolupracovníci