logo Právnická fakulta Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Právnické fakultě
Fakultní oddělení celoškolských kateder
14229396 CJV FOCK Právnická fakulta MU

Garantovaná výuka