logo Právnická fakulta Oddělení pro zahraniční vztahy
Děkanát
14229916 OZV Děk Právnická fakulta MU

Publikační činnost

vedoucí odděleníMgr. Věra Redrupová, B.A.

Zaměstnanci