logo Farmaceutická fakulta Ústav aplikované farmacie
14161011 ÚAF Farmaceutická fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

přednostka ústavuPharmDr. Tünde Ambrus, Ph.D.

Zaměstnanci

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Neučitelští pracovníci

Externí spolupracovníci