logo Farmaceutická fakulta Ústav přírodních léčiv
14161012 ÚPL Farmaceutická fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

přednosta ústavuprof. PharmDr. Karel Šmejkal, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci