logo Lékařská fakulta Gynekologicko-porodnická klinika
Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště reprodukční medicíny
14110411 GPK FN porod. Lékařská fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

přednosta klinikydoc. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D.
zástupce přednosty klinikyprof. MUDr. Martin Huser, Ph.D., MBA

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci