logo Lékařská fakulta Katedra porodní asistence a zdravotnických záchranářů
14110612 KPO Lékařská fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí katedrydoc. MUDr. Igor Crha, CSc.

Zaměstnanci

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Externí spolupracovníci