logo Skupina reakce na incidenty
Bezpečnostní tým - CSIRT-MU
1492023010 SRI CSIRT-MU Divize kyberbezpečnosti a správy dat MU

Publikační činnost

vedoucí pracovištěBc. Tomáš Plesník

Zaměstnanci


Externí spolupracovníci


Další aplikace