1. Board for Economics
 2. Academic Senate
 3. Assistents
 4. Committee
 5. Committee
 6. Committee
 7. Committee
 8. Disciplinary Committee
 9. Committee
 10. Evidence spolupracovníků pracoviště
  • Department of Environmental Studies
  • Institute for Transport Economics, Geography and Policy
 11. International Scientific Advisory Board
 12. Dean's Board
 13. Knihovní komise
 14. Space Allocation Committee
  • Central European Institute of Technology
 15. Finance Comittee
 16. Publishing Board (Convocation)
 17. Ethics Board
 18. Research Ethics Committee
 19. Comittee for Information Technology
  • Central European Institute of Technology
 20. Accomodation Board
 21. Board for Culture Centre
 22. Board fo Culture and the Arts
 23. Odborná komise pro posuzování plánu nákupu přístrojového vybavení
 24. Equal Opportunity Panel
 25. Editorial Board of the University Magazine
 26. Information Technologies Board
 27. Technologies Transfer Board
 28. Committee for Studies
  • Faculty of Economics and Administration
 29. Strategy Committee
  • Central European Institute of Technology
 30. Student Grants Board
  • Masaryk University
  • Faculty of Economics and Administration
 31. Canteens Board
 32. Board for Studies of the University Centre in Telč
 33. Board for Teacher Studies
 34. Development Board
 35. Board for Studies of the University of the 3rd Age
 36. Komise pro pediatrickou specializaci
 37. Komise požárně technická a bezpečnosti a hygieny práce
 38. Rector's Board
 39. Director's Board
  • Central European Institute of Technology
  • Institute of Computer Science
 40. Expanded Rector's Board
 41. Committee for Strategic Research Projects
 42. Emergency Committee
 43. Komise pro technický rozvoj
 44. Emergency Board
 45. Komise pro vyhodnocení Ceny děkana
 46. Dean's Advisory Board
 47. Legal Board
 48. Likvidační komise
  • Faculty of Medicine
  • Faculty of Law
  • Faculty of Social Studies
  • Faculty of Informatics
  • Faculty of Education
  • Faculty of Sports Studies
  • Faculty of Economics and Administration
  • Management of the University Campus at Bohunice
  • Support Centre for Students with Special Needs
  • Institute of Computer Science
  • Language Centre
 49. Doctoral Committee
 50. Odborná komise pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných zvířat LF MU
 51. Doctoral Board
 52. CEO Management
 53. Pracovní skupina pro HR Award
 54. Pracovní skupina pro infrastrukturu
 55. Pracovní skupina pro koordinaci projektu P-PooL
 56. Pracovní skupina pro restrukturalizaci Centra léčivých rostlin
 57. Pracovní skupina pro simulace v medicíně
 58. Working Group for Visual Presentation Strategy
 59. Rada garantů studijních programů
  • Faculty of Medicine
  • Faculty of Economics and Administration
 60. Rozvrhová komise
 61. Internal Evaluation Board
 62. Masaryk University Deputies in Council of Higher Education Institutions
 63. Board of Trustees
 64. Senior Management
 65. Scientific Board