EN

K čemu je servisní středisko pro e-learning?

 • 1.Co je servisní středisko?
  Servisní středisko je celouniverzitní pracoviště, které vyučujícímu pomůže s tvorbou a úpravou výukového materiálu. Středisko sbírá od učitelů zakázky na multimediální a interaktivní objekty, ty v součinnosti s vyučujícím zpracovává a pak jsou použity ve výuce na MU. Kontaktujte jej nejlépe na adrese servistech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz. Stránky servisního střediska na Elportále: https://is.muni.cz/podpora/stech.

 • 2.Jak se liší servisní technik od e-technika?
  Úkolem e-technika je podpora tvorby e-learningových aktivit a kurzů v IS MU, tj. uživatelské práce s IT. Servisní pracovník (dále s-technik) realizuje složitější zakázky, na které e-technik není školen: práci se speciálními softwary, konverzi datových formátů, multimédia.

  Máte-li představu, jak váš kurz oživit, jak do něj začlenit multimédia nebo interaktivní prvky, můžete ji konzultovat s e-technikem, anebo rovnou napsat svoji představu na adresu servistech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.

 • 3.Co středisko typicky realizuje?
  Středisko typicky realizuje studijní weby a webové učebnice, webové slovníky pojmů, zpracovává audio a video soubory, vytváří animace, interaktivní tutoriály a cvičení, schémata a galerie. Jeho pracovníci mohou poradit se začleněním multimédií do výuky, zaškolí na jednodušší úkony, zpracují například šablony pro Dril či obrázkové odpovědníky.

  Vyučující může poptávat libovolné multimediální či interaktivní výukové objekty, podněty jsou vítané. Zakázky jsou vybírány a realizovány dle priorit a kapacit, spolupráce může být omezena případnými pravidly projektu, ze kterého je servisní středisko financováno.

 • 4.Podpora obrazu a zvuku
  Jednou z hlavních výhod, kterou technologie studentům při výuce zprostředkovává, je možnost vnímat prostřednictvím multimédií, více smysly. Prakticky každé téma je snadněji osvojeno, pokud je vizualizováno (ilustrace, schéma, grafy, tabulky, ...) a/nebo doplněno příklady (fotografie, oskenované dokumenty, videoukázky, audioukázky, ...). Předpokládané jednoduché objekty pro obohacení vašeho kurzu jsou např.
  fotogalerie
  Dodejte středisku fotografie, diapozitivy či schémata k úpravě a připravení webové galerie nebo galerie v IS MU, nebo si dohodněte přímo pořízení fotografií určitých objektů či jevů.
  skenované materiály
  Nechte do elektronické podoby převést vaše materiály, které máte pouze v tištěné podobě, a zpřístupněte je studentům.
  schémata, grafická znázornění
  Načrtněte technikovi ilustraci, graf, vztahy mezi entitami, které má vyjádřit.
  animace
  Navrhněte technikovi scénář zobrazující určitý děj, či určité chování. Animace mohou být také interaktivní (student je prochází postupně a reaguje na sdělení).
  audio komentář ve výkladu
  Poraďte se s technikem, jak namluvit váš komentář např. k slajdům - vysvětlete např. distančním studentům obtížné partie kurzu tak, aby si vás mohli poslechnout opakovaně.
  zvukové nahrávky, video nahrávky
  Podobně jako fotografie lze kurz doplnit také nahrávkami - využijte středisko pro úpravu stávajících materiálů (konverze z kazet ap. na web) příp. i pro pořízení nových materiálů.
 • 5.Co je zakázka pro servisní středisko
  Středisko slouží rovnoměrně potřebám všech fakult a požadavky učitelů jsou realizovány dle priorit a kapacit, spolupráce může být omezena případnými pravidly projektu, ze kterého je servisní středisko financováno. Učitel svůj zájem formuluje jako zakázku, ve které se zavazuje ke spolupráci: dodá autorský obsah (texty otázek, představu o scénáři animace ap.), v případě nejasností konzultuje se servisním technikem, dílo připomínkuje, hotové dílo nasadí do výuky prostřednictvím IS a vyjádří se jak ke zkušenostem se spoluprací se střediskem, tak ke zkušenostem z nasazení díla do výuky (obvykle formou příspěvku do případové studie o zakázce na Elportálu). Pokud je to vhodné, je možné výsledné dílo vystavit na Elportálu jako výukovou publikaci.

  Nábor zakázek servisního střediska probíhá ve vlnách po celý rok, pokud máte představu o spolupráci, neváhejte prosím a sdělte ji e-mailem.

  Kontakt: servistech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz

  Informace o servisním středisku: https://is.muni.cz/podpora/stech


Nenašli jste odpověď? Pošlete nám svůj dotaz na etech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.