• 1.K čemu slouží služba IS připomíná?
  Služba upozorňuje studenty na důležité situace v IS MU, např. na registraci předmětů nebo zápis do semestru, s cílem snížit riziko nesplnění studijních povinností. Služba je poskytována bez nároku na úplnost a přesnost poskytovaných informací. Student tedy nemá právo obhajovat neplnění Studijního a zkušebního řádu případným výpadkem této služby.

  Upozornění na situaci se zobrazuje na titulní stránce IS MU, případně je zasílán také e-mail (podle typu situace a míry rizika).

  1 Upozornění na titulní straně.

  Přehled aktuálních i starších upozornění naleznete také v aplikaci:

  Informační systém Student Během studia IS připomíná

 • 2.Na jaké situace IS MU upozorňuje?
  IS MU připomíná tyto situace:

  Registrace opakovaných předmětů

  • Vhodnost registrovat si opakovaný předmět se připomíná během třetí třetiny registračního období nebo během třetí třetiny zkouškového období předchozího semestru (podle toho, co nastane dříve).
  • Připomíná se studentům bakalářského, magisterského a navazujícího magisterského studia. Studium musí být aktivní.
  • Nepřipomíná se studentům Lékařské fakulty MU.
  • Připomíná se vhodnost zaregistrovat si předmět, který student neúspěšně ukončil v semestru, ve kterém již skončilo zkouškové období.
  • Nepřipomíná se dříve neúspěšně ukončený předmět, pokud jej má student znovu zapsaný v semestru, v němž ještě neskončilo zkouškové období.
  • Nepřipomíná se studentům, kteří jsou v budoucnosti přihlášeni ke zkušebnímu termínu předmětu.
  • Nepřipomíná se studentům, kteří si podali Žádost o zrušení povinnosti opakovat předmět.
  • Studiím se e-mail neposílá.

  Registrace předmětů

  • Vhodnost registrovat si předmět se připomíná během třetí třetiny registračního období nebo během třetí třetiny zkouškového období předchozího semestru (podle toho, co nastane dříve).
  • Připomíná se studentům bakalářského, magisterského a navazujícího magisterského studia.
  • Studium musí být aktivní nebo přerušené s plánovaným návratem z přerušení do zahájení výuky.
  • Nepřipomíná se studentům v případě, že:
   1. mají alespoň 20 kreditů zaregistrovaných do dalšího semestru,
   2. nebo součet úspěšně absolvovaných kreditů za předchozí semestr a kreditů zaregistrovaných do dalšího semestru činí alespoň 45,
   3. nebo součet úspěšně absolvovaných kreditů a kreditů zaregistrovaných do dalšího semestru je větší než třicetinásobek absolvovaných semestrů (do počtu semestrů se započítává i semestr, do kterého se registrujete),
   4. nebo součet úspěšně absolvovaných kreditů vč. uznaných a kreditů zaregistrovaných do dalšího semestru je větší než standardní doba studia v letech vynásobená 60.
  • Studiím se e-mail neposílá.

  Podání žádosti o zápis do semestru

  • Upozornění se zobrazuje od začátku období zkoušek předchozího semestru až do data, kdy je ukončeno podávání žádostí o zápis do dalšího semestru.
  • Připomíná se studentům bakalářského, magisterského, navazujícího magisterského a doktorského studia.
  • Studium musí být aktivní nebo přerušené s plánovaným návratem z přerušení do zahájení výuky.
  • Připomíná se pouze studentům, kteří splňují podmínky pro zápis do dalšího semestru. Lze zjistit v aplikaci:
   Informační systém Student Začátek semestru Žádost o zápis do semestru
  • Nepřipomíná se studiím nastupujícím do prvního semestru nebo studiím, která si už žádost o zápis do dalšího semestru podala.
  • Čtyři týdny před ukončením období pro podávání žádostí se zasílá upozorňovací e-mail. Dva týdny před ukončením podávání žádostí se upozorňovací e-mail posílá každý čtvrtý den.

  Zápis předmětů/minimálního počtu kreditů

  • Nutnost zapsat do aktuálního semestru dostatečný počet kreditů se připomíná v poslední třetině období pro zápis předmětů nebo tři týdny před ukončením období pro zápis předmětů nebo po celé období změn v zápisu předmětů. Nejdříve se připomíná druhý den období pro zápis předmětů.
  • Připomíná se studentům bakalářského, magisterského, navazujícího magisterského a doktorského studia.
  • Studium musí být aktivní nebo přerušené s plánovaným návratem z přerušení do zahájení výuky.
  • Nepřipomíná se studentům v případě, že:
   • mají alespoň 20 kreditů zapsaných do aktuálního semestru,
   • nebo součet úspěšně absolvovaných kreditů za předchozí semestr a kreditů zapsaných do aktuálního semestru činí alespoň 45,
   • nebo součet úspěšně absolvovaných kreditů a kreditů zapsaných do aktuálního semestru je větší než třicetinásobek absolvovaných semestrů (do počtu semestrů se započítává i semestr, do kterého se zapisujete),
   • nebo součet úspěšně absolvovaných kreditů vč. uznaných a kreditů zapsaných do aktuálního semestru je větší než standardní doba studia v letech vynásobená 60,
   • nebo jsou aktuálně na krátkodobém pobytu v zahraničí.
  • Dva týdny před ukončením období pro zápis předmětů se zasílá se upozorňovací e-mail. Týden před ukončením období pro zápis předmětů a během období změn v zápisu předmětů se upozorňovací e-mail posílá každý třetí den.

  Konec přerušení studia

  • Studenti s přerušeným studiem jsou upozorňováni na plánovaný konec přerušení studia. (Studentům, kteří nepožádají o opětovný zápis do studia před plánovaným datem ukončení přerušení studia, je jejich studium automaticky ukončeno.)
  • Připomíná se studentům bakalářského, magisterského, navazujícího magisterského a doktorského studia.
  • Upozorňuje se jeden měsíc před plánovaným ukončením přerušení. Dva týdny před plánovaným návratem se zasílá upozorňovací e-mail. Jeden týden před plánovaným návratem se upozorňovací e-mail posílá každý čtvrtý den.
  Velké množství zapsaných kreditů

  • Upozornění se zobrazuje studentům, kteří mají v aktuálním semestru zapsáno více než 45 kreditů. Průměrná kreditová zátěž je 30 kreditů za semestr a při zapsání předmětů ve výrazně vyšším objemu kreditů roste riziko neúspěšného ukončení předmětů a problémů s plněním studijních povinností.
  • Zobrazuje se v období zápisu předmětů a změn v zápisu předmětů.
  • Připomíná se studentům bakalářského, magisterského, navazujícího magisterského a doktorského studia.
  • Studium musí být aktivní nebo přerušené s plánovaným návratem z přerušení do zahájení výuky.
  • Studiím se e-mail neposílá.


Nenašli jste odpověď? Pošlete nám svůj dotaz na istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.