• 1.Důležité zprávy na Vývěsce
  Povinností každého uživatele IS MU je sledovat důležité (červeně označené) zprávy z vývěsky. Upozornění na takové zprávy se objeví vždy na titulní stránce IS MU.

  1 Upozornění na důležitou (červenou) zprávu na vývěsce.

  Na úvodní stránce Vývěsky je zobrazena sekce „Důležité zprávy“. Jsou zde jak červené zprávy (významné pro každého uživatele IS MU), tak modré zprávy (významné pro určitou skupinu osob, pro kterou jsou primárně určeny).

  1 Důležité (červené) zprávy na vývěsce jsou významné pro každého uživatele IS MU.

  2 Modře zvýrazněná zpráva se v sekci „Důležité zprávy“ objeví jen určité skupině osob, pro které je primárně určena.

  Pro snazší sledování zpráv, které se uživatele týkají, je užitečné přidat si danou Vývěsku, nebo jen některou její sekci, mezi sledované kliknutím na ikonu srdíčka u dané sekce. Příspěvky se budou vypisovat a automaticky počítat na titulní stránce Vývěsky a budou v sekci „Sledované“.

  1 Možnost označit vývěsku jako sledovanou.

 • 2.Jaké jsou Vývěsky a kdo na ně smí vkládat?
  V IS MU provozujeme Fakultní vývěsky, vývěsky pro Pozvánky, vývěsky pro Inzerci a Tematické vývěsky. Na Vývěsku lze rovnou vypisovat jednotlivé zprávy, nebo ji lze rozčlenit do více sekcí. Pro jednotlivé sekce lze omezit přístup jen na určité osoby/skupiny osob a sekce také mohou mít zvláštní sortiment rubrik vyplňovaných při vkládání zprávy. Členíme-li Vývěsku do více úrovní sekcí, vkládat zprávy lze vždy do té nejnižší úrovně.

  Může se stát, že v určité sekci nebo Vývěsce nemáte právo vkládat zprávy, pouze je číst.

  Držitelé práva „spravovat“ pro danou sekci mohou sekci i zprávy v ní přesouvat, editovat, mazat atd.

 • 3.Jaká jsou pravidla použití Vývěsky?
  Cílem Vývěsky je podporovat komunikaci v rámci akademické obce školy.

  Použití Vývěsky se řídí Pravidly užití Informačního systému MU. Pokud je ještě neznáte, přečtěte si je teď.

  Pozor

  Všechny operace jsou zaznamenávány, pokus o zneužití může vést až k vyloučení ze studia či obdobnému postihu.

  Vyvarujte se proto zejména: politické, náboženské nebo rasové agitace; zveřejňování důvěrných informací (např. známek); zveřejňování nelegálně získaných materiálů či materiálů, k nimž nemáte oprávnění je šířit; používání vulgárních a silně emotivních výrazů; poškozování dobrého jména školy. Uživatel je spoluzodpovědný i za činy, které způsobil někdo jiný pod jeho přihlašovacím jménem a heslem. Heslo si musí každý chránit a volit tak, aby nemohlo být opsáno, uhodnuto, či jinak zneužito.

  Fakultní vývěsky jsou určeny zejména pro zprávy, které mají potenciál být užitečné pro širší část akademické veřejnosti. Zprávy soukromého charakteru jsou povoleny výhradně v části Inzerce.

  • Je zakázáno zprávu rušit a opakovaně vkládat. Máte-li ve zprávě chybu, opravte ji.
  • Kopie zpráv můžete přidat současně do dalších vývěskových sekcí. Je však zakázáno vkládat zprávy do dalších sekcí samostatně.
  • Pro žádosti o výměnu seminární skupiny použijte Burzu seminárních skupin (více viz Nápověda).
  • Inzerce (vč. kopií – crosspostingu) se smí vkládat pouze do sekce Inzerce.
  • Obecné pozvánky mající pro všechny fakulty stejný význam patří pouze do sekce Pozvánky.
  • Je zakázáno nadužívat Vývěsku duplicitním vkládáním stejných nebo podobných zpráv (spam).

   Tip

   Uživatelé s přístupovým právem vyveska_zpravy mohou v opodstatněných případech podobné zprávy vkládat.

  Umísťování zpráv do více sekcí najednou (tzv. crossposting): je povoleno při vložení zprávy zaškrtnout více sekcí, kde se má zpráva čtenářům zobrazit. Je zakázáno vložit stejnou zprávu vícekrát za sebou do různých sekcí (IS MU by nepoznal, že jde o tutéž zprávu, a čtenář by ji musel číst opakovaně).

  Pečlivě volte datum expirace – neaktuální zprávy obtěžují čtenáře!

  Pečlivě zvažujte, komu zprávu zvýrazníte modře – nerelevantní zprávy obtěžují čtenáře! Zprávy v sekci Pozvánky/Inzerce nelze zvýrazňovat.

  Zprávy na Vývěsce expirují, agenda je určena pro časově omezená sdělení. Dokumenty trvalého charakteru (vyhlášky ap.) vkládejte do agendy „Dokumenty“.

  Správci si vyhrazují právo nevhodně umístěnou zprávu zrušit nebo přemístit do jiné skupiny, chybnou zprávu opravit, či nevhodnou zprávu zrušit. O změně provedené správci je vkladatel automaticky informován e-mailem.

 • 4.Jak na Vývěsku vložím zprávu?
  Nejdříve je potřeba vybrat vývěsku, kam chcete zprávu vložit, nebo založit vlastní Tematickou vývěsku. Má-li vývěska sekce, je potřeba vybrat i sekci. Poté zvolte „Vložit novou zprávu“:

  1 Možnost vložit novou zprávu do vybrané vývěsky.

  Otevře se formulář, ve kterém lze vyplnit:

  Název zprávy
  Měl by být stručný, výstižný, aby upoutal čtenářovu pozornost, minimálně 10 a maximálně 100 znaků dlouhý. Název musí začínat velkým písmenem.
  Krátký úvod
  Nepovinný text, který se zobrazí po otevření zprávy ještě nad obrázkem. Je zobrazen větším písmem, než zbytek zprávy. Počet znaků je omezen na 512.
  Obrázek
  Upoutá pozornost čtenářů, jde o povinnou položku. Můžete vložit vlastní obrázek a nebo si vybrat vhodný obrázek z galerie.
  Text zprávy
  Hlavní text zprávy. Je možné jej formátovat za pomoci lišty v horní části.
  Webová adresa
  Do zprávy lze uvést url, kde je např. více informací o avizované události.
  Přiložit soubory
  Ke zprávě lze přiložit soubor z vašeho počítače. Stačí jej přetáhnout ze složky z disku či vybrat přes nabídku.
  Expirace zprávy
  Datum, kdy se zpráva z Vývěsky automaticky odstraní (přesune se do zvláštní vývěsky „zrušené zprávy“). Nastavuje se zpravidla na den po uplynutí termínu konání avizované události. Osoby, které mají právo spravovat danou sekci na vývěsce, výjimečně nemusí expiraci zadat (je-li zpráva upozorněním trvalého charakteru).
  Termín konání
  Klikněte na ikonku kalendáře a vyberte datum a čas konání události. U zpráv obecného charakteru nevyplňujte.
  Barevné zvýraznění zprávy
  Všechny zprávy na vývěskách jsou typicky přístupné ke čtení všem uživatelům IS. Barevným (modrým) zvýrazněním specifikujete osoby, jimž je zpráva primárně určena. Vyberte kategorii osob a fakultu/pracoviště, pro které se zpráva zvýrazní modře. Pokud chcete oslovit všechny studenty, použijte volbu „studenti“, doktorští studenti jsou ve volbě „studenti“ již zahrnuti. Majitel práva n_manip zvýrazní volbou „Důležitá“ zprávu červeně – ta se pak vypíše uživateli i na titulní stránce IS.

  1 Vyberte, které kategorii osob se zpráva zvýrazní.

  Kopii zprávy přidat do dalších vývěskových sekcí
  Jednu zprávu je povoleno přidat do více sekcí vývěsky jen skrze formulář a to pouze na vývěsky, kam máte právo vkládat zprávy. Jakmile si čtenář přečte tuto zprávu na jedné z vývěsek, přečtenost se poznačí i u všech ostatních takto vložených zpráv. Je však zakázáno přidávat zprávu do více sekcí vývěsky jednotlivě!
  Zkratka zprávy
  Slouží pro rychlý odkaz přímo na zprávu, může mít max 16 znaků. Url bude vypadat: https://is.muni.cz/auth/noticeboard/zkratka_vyvesky/zkratka_sekce/zkratka_zpravy.

 • 5.Co znamenají jednotlivé ikony na Vývěsce?
  důležitá zpráva
  Zprávy červeně označené prosím ve vlastním zájmu čtěte.
  běžná zpráva
  U zpráv označených modře vás autor zprávy uvedl mezi osobami, kterým je zpráva primárně zvýrazněna.
  ostatní zprávy
  Bíle označené zprávy vám nejsou zvlášť určeny, sledujte je či nikoliv podle vlastního zájmu.
  přečtená zpráva
  Tuto zprávu jste si již kliknutím přečetli nebo označili jako přečtenou.
  RSS
  Ikonka pro odběr RSS z Vývěsky.
  manipulační klíč
  Nabídne možnosti operace s příspěvkem - např. reagovat e-mailem, upravit zprávu, zobrazit všechny zprávy osoby apod.
  hvězdička
  Slouží k označení zajímavé zprávy, ke které chcete později vrátit. Po kliknutí změní barvu na oranžovou.
 • 6.Kde najdu zprávy, které jsem už přečetl nebo označil jako přečtené?
  Systém eviduje přečtení zprávy. Zprávy, které jsou uživatelem přečteny, se mu nadále na titulní straně IS MU, ani v přehledu zpráv na titulní straně Vývěsky neobjevují. Stále jsou ale v přehledu v dané vývěsce, jen posunuty dolů, až za nepřečtené zprávy.

  Konkrétní zprávu lze vrátit zpět mezi nepřečtené kliknutím na ikonku oka:

  1 Zpráva, kterou už uživatel přečetl.

  2 Zprávy, které ještě nebyly přečtené. Buď jsou nové a nebo byly vráceny mezi nepřečtené.

 • 7.Kde najdu zprávy, ke kterým se chci později ještě vrátit?
  Přečtené zprávy, ke kterým se chcete později vracet, lze označit hvězdičkou. Kliknutím na šedou hvězdičku u názvu zprávy zprávu přidáte do seznamu příspěvků označených hvězdičkou. Hvězdička změní barvu na oranžovou.:

  1 Zpráva poznačená hvězdičkou.

  Ty se pak vypisují v horní liště v IS MU:

  1 Seznam zpráv a příspěvků označených hvězdičkou.

 • 8.K čemu slouží štítky na Vývěsce?
  Štítky (poznámky) mohou sloužit k označení zajímavých zpráv nebo k propagaci zpráv na Vývěsce. Pro přidání štítků k cizí zprávě klikněte na manipulační klíč v horním rohu zprávy a vyberte „Nastavení štítků“. Zde můžete založit nový veřejný nebo soukromý štítek, nebo použít již jiný vytvořený. Štítky může vkládat každý uživatel systému ke každé zprávě (kromě Tržiště práce). Veřejné štítky, které byly použity k označení zprávy, se nabídnou ve vybrané sekci Vývěsky k omezení zpráv:
  Informační systém Vývěska (Další aplikace) Zprávy se štítkem

 • 9.Mohu zprávu po vložení ještě upravovat?
  Ano, můžete kdykoli. Najdete ji pomocí:

  Informační systém Vývěska Moje zprávy

  Vypíší se vám všechny vaše zprávy. Najděte tu, kterou chcete upravit a rozklikněte. V pravém horním rohu zprávy klikněte na ikonku manipulačního klíče a v nabídce, kterou tím rozbalíte, zvolte „upravit zprávu“. Nakonec změny ve formuláři potvrďte tlačítkem „Uložit“.

  1 Nabídka manipulačního klíče.

 • 10.Jak zkopíruji zprávu z jiné vývěsky?
  Pokud chcete na svoji vývěsku umístit již zveřejněnou zprávu z vývěsky, kterou nemáte právo editovat a nelze tedy použít crossposting, můžete zprávu zkopírovat.

  U vybrané zprávy klikněte na ikonu manipulačního klíče a vyberte možnost "Zkopírovat zprávu". Otevře se vám stejný formulář jako při editaci, ale bez možnosti změny názvu či textu zprávy.

  Po přečtení jedné ze zpráv se poznačí přečtenost u obou. Pokud bude u jedné ze zpráv změněn název nebo obsah, bude se přečtenost poznačovat opět samostatně.

 • 11.Je možné obnovit starou/expirovanou zprávu?
  Ano, starší zprávy můžete obnovit tímto způsobem:

  Informační systém Vývěska Moje zprávy

  V sekci „Moje zprávy“ si vyberte zprávu, kterou chcete obnovit a klikněte na odkaz „obnovit zprávu“. Následně vyberte sekci, do které chcete zprávu vložit. Pokud je zpráva příliš stará a není vidět na seznamu „Moje zprávy“, není už možné ji obnovit.

 • 12.Jak vytvořím novou sekci na Vývěsce?
  Ze stránky

  Informační systém Vývěska

  vstupte do požadované vývěsky (kliknutím na její název) a použijte volbu „Nastavení sekce“ (ikonka ozubeného kolečka). Otevře se formulář, kde je možné přidat sekci.

  Název sekce by měl být výstižný, maximálně 64 znaků dlouhý a měl by začínat velkým písmenem. Povinné je i vyplnit zkratku nově vznikající sekce. Novou sekci založíte potvrzením formuláře, když kliknete na tlačítko „Uložit“. Pořadí této nové sekce můžete upravit přetažením v seznamu sekcí.

 • 13.Rušení a expirace zpráv.
  Zprávy z vývěsky může zrušit jejich vkladatel a osoba s právem spravovat danou sekci, nebo zprávy automaticky expirují (mizí). Vkladatel zprávu zruší po rozkliknutí manipulačního klíče v pravém horním rohu dané zprávy volbou „smazat zprávu“.

  Zprávám na Vývěskách se povinně nastavuje datum expirace (vypršení platnosti), zpravidla to bývá den po uplynutí avizované události. Expirované zprávy se přesouvají na zvláštní vývěsku Zrušené zprávy z vývěsky. Na vývěsce 3denní inzerce je expirace zpráv automaticky nastavena na 3 dny (expiraci lze později ručně prodloužit o další tři dny).

  Osoby s právem spravovat danou sekci mají výjimečně možnost ponechat zprávu trvalého charakteru na Vývěsce bez zadání data expirace. Tato zpráva pak na Vývěsce zůstává po neomezenou dobu.

 • 14.Jaký je rozdíl mezi Inzercí a 3denní inzercí?
  Inzertní vývěska je pro zajištění aktuálnosti inzerátů rozdělena na dvě části:
  3denní inzerce
  Expirace zpráv na této vývěsce je automaticky nastavena na 3 dny. Inzerenti jsou před vypršením expirační lhůty informováni automatickým e-mailem a mohou expiraci libovolněkrát prodloužit vyplněním formuláře v ISu (vždy nejvýše na 3 dny).
  Inzerce
  Na tuto vývěsku se zkrácená expirace zpráv neuplatňuje.

  Čtenář inzerátu umístěného ve 3denní inzerci bude mít větší jistotu, že inzerát je aktuálně platný. Naopak na vývěsce Inzerce mohou zůstávat vystaveny i staré a často neaktuální inzeráty.

  Je-li příspěvek na Vývěsku IS MU vložen současně (pomocí funkce crossposting) do více skupin a alespoň jedna z těchto skupin je 3denní inzerce, platí na příspěvek zkrácená expirační lhůta.

 • 15.Zprávy od určitých osob mne obtěžují.
  Nechcete-li číst zprávy na vývěsce od určité osoby, můžete osobu nechat ignorovat. Na vybrané vývěsce u autorovy zprávy klikněte vpravo nahoře na manipulační klíč a z nabídky vyberte volbu „Ignorovat autora zprávy“. Ignorování se váže na osobu, proto budou ignorovány všechny zprávy této osoby na všech vývěskách.

  1 Možnost ignorovat osobu je v nabídce manipulačního klíče.

  Ignorování zpráv od zaměstnanců školy se uplatní až poté, kdy správci uznají, že je ignorování opodstatněné (např. hodně lidí žádá ignorovat zprávy dané osoby).

  Seznam osob, které ignorujete, naleznete v aplikaci:

  Informační systém Vývěska (Další aplikace) Moje ignorované osoby

  Je možné zde lze zrušit ignorování osoby z vašeho seznamu (křížek u jména dané osoby) a potvrdit rušení volbou „Uložit“.

 • 16.K čemu jsou tematické Vývěsky?
  Tematické vývěsky nabízejí jejich zakladateli širší možnosti nastavení (přidávání nových položek pro vkládání zpráv) a moderování dle vlastních pravidel (majitel vývěsky může např. mazat nevhodné zprávy).

  Tyto vývěsky lze využít také třeba jen pro určitou uzavřenou skupinu osob, tím, že v nastavení omezíme právo číst vývěsku jen pro tuto skupinu. Tematickou vývěsku lze užít např. i k provozování bazaru s možností mazat inzeráty nebo jako rozhraní pro zadávání zpráv, které mohou být přebírány na jiné weby mimo IS MU.

  Podrobnou nápovědu k tematickým vývěskám naleznete v:

  Informační systém Nápověda (Komunikace) Tematické vývěsky jako vstupní rozhraní pro externí redakční systémy

 • 17.Chci vložit vlastní obrázek ke zprávě na Vývěsce, jak má být velký?
  Obrázek u každé zprávy je na Vývěsce povinný. Pokud si uživatel nevybere z Galerie IS, může nahrát vlastní obrázek ze svého zařázení.

  1 Obrázek můžete nahrát ze svého zařízení a nebo si vybrat z Galerie IS.

  Ideální parametry vlastního obrázku jsou:

  • minimální velikost 1200x450 px, ale nejlepší výsledky dosáhnete s velikostí 1600x620 px, větší nedoporučujeme;
  • ideální formát je JPG;
  • ideální velikost souboru je 200 kB, potom se bude svižně načítat, maximální velikost souboru je 1 MB.


Nenašli jste odpověď? Pošlete nám svůj dotaz na istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.