• 1.Musím číst Vývěsky?
  Povinností každého uživatele IS MU je sledovat důležité (červeně označené
  ) zprávy z vývěsky. Upozornění na takové zprávy se objeví vždy na titulní stránce Osobní administrativy.

  Pro snazší sledování zpráv, které se vás týkají, je užitečné přidat si danou Vývěsku, nebo jen některou její sekci, mezi sledované (pod výpisem příspěvků pomocí odkazu 'zařadit vývěsku mezi sledované'). Příspěvky se budou vypisovat a automaticky počítat na titulní stránce Vývěsky v sekci Sledované vývěsky. Upozornění na nové zprávy ve sledovaných vývěskách si můžete také nechat automaticky zasílat e-mailem (Jak si zapnu přeposílání nových zpráv z určité sekce Vývěsky e-mailem?) nebo vybrané vývěsky sledovat prostřednictvím RSS (Nápověda k RSS).

 • 2.Jaké jsou Vývěsky a kdo na ně smí vkládat?
  V ISu provozujeme Hlavní vývěsky, vývěsky pro Pozvánky/Inzerce a Tematické vývěsky. Na Vývěsku lze rovnou vypisovat jednotlivé zprávy, nebo ji lze rozčlenit do více sekcí. Pro jednotlivé sekce lze omezit přístup jen na určité osoby/skupiny osob a sekce také mohou mít zvláštní sortiment rubrik vyplňovaných při vkládání zprávy. Členíme-li Vývěsku do více úrovní sekcí, vkládat zprávy lze vždy do té nejnižší úrovně.

  Může se stát, že v určité sekci nebo Vývěsce nemáte právo vkládat zprávy, pouze je číst.

  Držitelé práva 'spravovat' pro danou sekci mohou sekci i zprávy v ní přesouvat, editovat, mazat atd.

 • 3.Jaká jsou pravidla použití Vývěsky?
  Cílem Vývěsky je podporovat komunikaci v rámci akademické obce školy.

  Použití Vývěsky se řídí Pravidly užití Informačního systému MU. Pokud je ještě neznáte, přečtěte si je teď.

  Pozor: všechny operace jsou zaznamenávány, pokus o zneužití může vést až k vyloučení ze studia či obdobnému postihu.

  Vyvarujte se proto zejména: politické, náboženské nebo rasové agitace; zveřejňování důvěrných informací (např. známek); zveřejňování nelegálně získaných materiálů či materiálů, k nimž nemáte oprávnění je šířit; používání vulgárních a silně emotivních výrazů; poškozování dobrého jména školy. Uživatel je spoluzodpovědný i za činy, které způsobil někdo jiný pod jeho přihlašovacím jménem a heslem. Heslo si musí každý chránit a volit tak, aby nemohlo být opsáno, uhodnuto, či jinak zneužito.

  Hlavní vývěsky jsou určeny zejména pro zprávy, které mají potenciál být užitečné pro širší část akademické veřejnosti. Zprávy soukromého charakteru jsou povoleny výhradně v části Inzerce.

  • Je zakázáno zprávu rušit a opakovaně vkládat. Máte-li ve zprávě chybu, opravte ji.
  • Kopie zpráv můžete přidat současně do dalších vývěskových sekcí. Je však zakázáno vkládat zprávy do dalších sekcí samostatně.
  • Pro žádosti o výměnu seminární skupiny použijte Burzu seminárních skupin (více viz Nápověda).
  • Inzerce (vč. kopií -- crosspostingu) se smí vkládat pouze do sekce Inzerce.
  • Obecné pozvánky mající pro všechny fakulty stejný význam patří pouze do sekce Pozvánky.
  • Je zakázáno nadužívat Vývěsku duplicitním vkládáním stejných nebo podobných zpráv (spam).
   Pozn.: Uživatelé s přístupovým právem vyveska_zpravy mohou v opodstatněných případech podobné zprávy vkládat.

  Umísťování zpráv do více sekcí najednou (tzv. crossposting): je povoleno při vložení zprávy zaškrtnout více sekcí, kde se má zpráva čtenářům zobrazit. Je zakázáno vložit stejnou zprávu vícekrát za sebou do různých sekcí (IS by nepoznal, že jde o tutéž zprávu, a čtenář by ji musel číst opakovaně).

  Pokud crosposting nelze použít (nemáte právo na vývěsku, na které byla zpráva zveřejněna), můžete zprávu zkopírovat, více v otázce Jak zkopíruji zprávu z jiné vývěsky?.

  Pečlivě volte datum expirace - neaktuální zprávy obtěžují čtenáře!

  Pečlivě zvažujte, komu zprávu zvýrazníte modře - nerelevantní zprávy obtěžují čtenáře! Zprávy v sekci Pozvánky/Inzerce nelze zvýrazňovat.

  Zprávy na Vývěsce expirují, agenda je určena pro časově omezená sdělení. Dokumenty trvalého charakteru (vyhlášky ap.) vkládejte do agendy 'Dokumenty'.

  Správci si vyhrazují právo nevhodně umístěnou zprávu zrušit nebo přemístit do jiné skupiny, chybnou zprávu opravit, či nevhodnou zprávu zrušit. O změně provedené správci je vkladatel automaticky informován e-mailem.

 • 4.Jak na Vývěsku vložím zprávu?
  Nejdříve si vyberte vývěsku, kam chcete zprávu vložit, nebo založte vlastní Tematickou vývěsku. Má-li vývěska sekce, vyberte i sekci (nebo založte novou pomocí 'Vložit novou sekci'). Poté zvolte 'Vložit novou zprávu' (systém vám neumožní znovu vložit zprávu, která byla již jednou vložena a vypršela jí platnost. V tomto případě musíte zrušenou zprávu obnovit, blíže viz otázka Je možné obnovit starou/expirovanou zprávu?). Otevře se formulář, ve kterém vyplňte:

  Povinné položky

  Název zprávy
  Měl by být stručný, výstižný, aby upoutal čtenářovu pozornost, minimálně 10 a maximálně 100 znaků dlouhý. Název musí začínat velkým písmenem.
  Text zprávy
  Lze vkládat jako holý text, nebo HTML (lze použít HTML editor).
  Expirace zprávy
  Datum, kdy se zpráva z Vývěsky automaticky odstraní (přesune se do zvláštní vývěsky 'zrušené zprávy'). Nastavuje se zpravidla na den po uplynutí termínu konání avizované události. Osoby, které mají právo spravovat danou sekci na vývěsce, výjimečně nemusí expiraci zadat (je-li zpráva upozorněním trvalého charakteru).

  Ostatní volby

  Anglická verze zprávy
  Název může být dlouhý max. 64 znaků, zaškrtnutím volby "ulož i anglickou verzi zprávy" vložíte na vývěsku obě verze.
  Přiložit soubory
  Ke zprávě lze přiložit soubor z vašeho počítače.
  Webová adresa
  Do zprávy lze uvést url, kde je např. více informací o avizované události.
  Termín konání
  Doporučujeme tuto položku vyplnit vždy, protože usnadňuje čtenáři třídění zpráv dle data. Klikněte na ikonku kalendáře a vyberte datum a čas konání události.
  Komu se zpráva zvýrazní modře
  Všechny zprávy na vývěskách jsou typicky přístupné ke čtení všem uživatelům IS. Modrým zvýrazněním specifikujete osoby, jimž je zpráva primárně určena. Vyberte kategorii osob a fakultu/pracoviště, pro které se zpráva zvýrazní modře. Pokud chcete oslovit všechny studenty, použijte volbu "studenti", doktorští studenti jsou ve volbě "studenti" již zahrnuti. Majitel práva n_manip zvýrazní volbou "Důležitá" zprávu červeně - ta se pak vypíše uživateli na titulní stránce IS.
  Kopii zprávy přidat do dalších vývěskových sekcí (crossposting)
  Jednu zprávu je povoleno přidat do více sekcí vývěsky jen skrze formulář a to pouze na vývěsky, kam máte právo vkládat zprávy. Jakmile si čtenář přečte tuto zprávu na jedné z vývěsek, přečtenost se poznačí i u všech ostatních crosspostovaných zpráv. Je však zakázáno přidávat zprávu do více sekcí vývěsky jednotlivě!
  Zkratka zprávy
  Slouží pro rychlý odkaz přímo na zprávu, může mít max 16 znaků. Url bude vypadat: https://is.muni.cz/auth/bb/zkratka_vyvesky/zkratka_sekce/zkratka_zpravy.

 • 5.Co znamenají jednotlivé ikony na Vývěsce?
  důležitá zpráva
  Zprávy červeně označené prosím ve vlastním zájmu čtěte.
  běžná zpráva
  U zpráv označených modře vás autor zprávy uvedl mezi osobami, kterým je zpráva primárně zvýrazněna.
  ostatní zprávy
  Bíle označené zprávy vám nejsou zvlášť určeny, sledujte je či nikoliv podle vlastního zájmu.
  přečtená zpráva
  Tuto zprávu jste si již kliknutím přečetli nebo označili jako přečtenou.
  RSS
  Ikonka pro odběr RSS z Vývěsky.
  manipulační klíč
  Nabídne možnosti operace s příspěvkem - např. reagovat e-mailem, upravit zprávu, zobrazit všechny zprávy osoby apod.
  hvězdička
  Slouží k označení zajímavé zprávy, ke které chcete později vrátit. Po kliknutí změní barvu na oranžovou.
 • 6.Kde najdu zprávy, které jsem už přečetl nebo označil jako přečtené?
  Systém eviduje přečtení zprávy. Zprávy, které jsou uživatelem přečteny, se mu nadále na titulní straně ISu, ani v přehledu zpráv, neobjevují. Pokud se uživatel chce dostat k dříve přečteným zprávám, může použít

  Informační systém Vývěska Přehled mých čtení vývěsky

  Lze zvolit čtení zpráv přečtených "dnes", "včera" nebo "jiný den", kde si uživatel vybere dle data konkrétní den.

  Konkrétní zprávu lze vrátit zpět mezi nepřečtené - buď přímo v 'Přehled mých čtení vývěsky' nebo v pravém horním rohu zprávy na kterékoli vývěsce klikněte na ikonu manipulačního klíče a z nabídky vyberte 'vrátit zprávu mezi nepřečtené'.

  Na Hlavních vývěskách se poznačuje přečtenost zprávy až po jejím přečtení, na vývěskách Pozvánky/Inzerce se přečtenost poznačuje už při zobrazení seznamu sbalených zpráv.

 • 7.Kde najdu zprávy, ke kterým se chci později ještě vrátit?
  Přečtené zprávy, ke kterým se chcete později vracet, lze označit hvězdičkou. Ty se pak vypisují v

  Informační systém Vývěska Zprávy s hvězdičkou

  Kliknutím na šedou hvězdičku u názvu zprávy zprávu přidáte do seznamu na titulní stranu Vývěsky. Hvězdička změní barvu na oranžovou.

  [1] označení zprávy hvězdičkou

 • 8.K čemu slouží štítky na Vývěsce?
  Štítky (poznámky) mohou sloužit k označení zajímavých zpráv nebo k propagaci zpráv na Vývěsce. Odkaz na vložení štítků se vám zobrazí ihned po vložení zprávy. Pro přidání štítků k cizí zprávě klikněte na manipulační klíč v horním rohu zprávy a vyberte 'nastavení štítků'. Zde můžete založit nový veřejný nebo soukromý štítek, nebo použít již jiný vytvořený.

  [1] odkaz na nastavení štítků v nabídce manipulačního klíče

  Veřejné štítky, které byly použity k označení zprávy, se nabídnou ve vybrané sekci Vývěsky k omezení zpráv v podobě tzv. mraku štítků.

  [1] mrak štítků

  Zprávy se štítkem naleznete v

  Informační systém Vývěska Moje zprávy (se štítkem)

 • 9.Jak si zapnu přeposílání nových zpráv z určité sekce Vývěsky e-mailem?
  Nejprve si vyberte Vývěsku nebo její sekci, ze které chcete být informováni o nových zprávách, a přidejte si ji mezi Sledované.

  Informační systém Vývěska

  Na konci stránky pod vybranou Vývěskou/sekcí zvolte pro sledování celé konkrétní Vývěsky 'Zařadit vývěsku mezi sledované' nebo pro sledování pouze určité sekce 'Zařadit aktuální sekci do sledovaných'. Poté se objeví odkaz 'Nastavit zasílání e-mailem přes Události', kterým vstoupíte do nastavení zasílání informačního e-mailu.

  [1] nastavení zasílání e-mailu o nových zprávách
  [2] zařazení celé konkrétní vývěsky do Sledovaných

  V nastavení zvolte interval, ve kterém chcete dostávat informační e-maily o nových zprávách (minimálně lze 2 hodiny) a u sledovaných vývěsek/sekcí vyberte, v jakém formátu se mají informace posílat. Pro detailní výpis včetně textu nových zpráv označte políčko ve sloupci "Úplně".

  Pokud o některých vývěskách/sekcích nechcete být e-mailem informováni, ale máte je ve Sledovaných, označte políčko ve sloupci "Neinformovat".

  Zvolené nastavení na závěr potvrďte tlačítkem "Ulož".

  [1] volba intervalu zasílání e-mailů
  [2] výběr podrobnosti výpisu informací

  Vývěsku můžete sledovat také prostřednictvím RSS, více informací o možnostech odebírání RSS z Vývěsky najdete v této Nápovědě.

 • 10.Mohu zprávu po vložení ještě upravovat?
  Ano, můžete kdykoli. Najdete ji pomocí:

  Informační systém Vývěska Moje zprávy

  Vypíší se vám všechny vaše zprávy. Najděte tu, kterou chcete upravit. V pravém horním rohu zprávy klikněte na ikonku manipulačního klíče a v nabídce, kterou tím rozbalíte, zvolte 'editace zprávy'. Nakonec změny ve formuláři potvrďte tlačítkem "Uložit".

  [1] nabídka manipulačního klíče

 • 11.Jak zkopíruji zprávu z jiné vývěsky?
  Pokud chcete na svoji vývěsku umístit již zveřejněnou zprávu z vývěsky, kterou nemáte právo editovat a nelze tedy použít crossposting, můžete zprávu zkopírovat.

  U vybrané zprávy klikněte na ikonu manipulačního klíče a vyberte možnost "Zkopírovat zprávu". Otevře se vám stejný formulář jako při editaci, ale bez možnosti změny názvu či textu zprávy.

  Po přečtení jedné ze zpráv se poznačí přečtenost u obou. Pokud bude u jedné ze zpráv změněn název nebo obsah, bude se přečtenost poznačovat opět samostatně.

 • 12.Je možné obnovit starou/expirovanou zprávu?
  Ano, starší zprávy můžete obnovit tímto způsobem:

  Informační systém Vývěska Moje zprávy

  V sekci "Moje zprávy" si vyberte zprávu, kterou chcete obnovit a klikněte na odkaz "obnovit tuto zprávu". Následně vyberte sekci, do které chcete zprávu vložit.

  [1] odkaz pro obnovení zprávy

  Pokud je zpráva příliš stará a není vidět na seznamu "Moje zprávy", není už možné ji obnovit.

 • 13.Jak vytvořím novou sekci na Vývěsce?
  Ze stránky

  Informační systém Vývěska

  vstupte do požadované vývěsky (kliknutím na její název) a použijte volbu 'Vložit novou sekci'. Otevře se formulář, kde je povinné vyplnit název sekce tak, aby začínal velkým písmenem a byl max. 64 znaků dlouhý a zároveň výstižný.

  Dále lze vyplnit zkratku, záhlaví a pořadí sekce. U některých zpráv můžete potřebovat sbírat doplňující údaje, proto zvolte 'Nastavovat doplňující položky'. Rozbalí se formulář, ve kterém si zvolíte název (případně zkratku a pořadí) rubriky, vyberete její typ (učo, datum, text, číslo či pracoviště) a určíte (zaškrtnutím políčka 'Povinná položka'), zda je její vyplnění pro vložení zprávy povinné. Bez vyplnění povinné položky nebude moci uživatel vložit zprávu na vývěsku. Novou sekci založíte potvrzením formuláře, když kliknete na tlačítko "Uložit".

 • 14.Rušení a expirace zpráv.
  Zprávy z vývěsky může zrušit jejich vkladatel a osoba s právem spravovat danou sekci, nebo zprávy automaticky expirují (mizí). Vkladatel zprávu zruší po rozkliknutí manipulačního klíče v pravém horním rohu dané zprávy volbou 'smazat zprávu'.

  Zprávám na Vývěskách se povinně nastavuje datum expirace (vypršení platnosti), zpravidla to bývá den po uplynutí avizované události. Expirované zprávy se přesouvají na zvláštní vývěsku Zrušené zprávy z vývěsky. Na vývěsce 3denní inzerce je expirace zpráv automaticky nastavena na 3 dny (expiraci lze později ručně prodloužit o další tři dny).

  Zrušené zprávy naleznete ve výpisu všech zpráv dané osoby. U kterékoli zprávy této osoby v pravém horním rohu rozbalte nabídku manipulačního klíče a zvolte 'všechny zprávy této osoby'.

  [1] volba pro zobrazení všech zpráv vybrané osoby

  Zrušené zprávy jsou šedé (nevýrazné).

  [1] zrušené zprávy
  [2] aktivní zprávy

  Osoby s právem spravovat danou sekci mají výjimečně možnost ponechat zprávu trvalého charakteru na Vývěsce bez zadání data expirace. Tato zpráva pak na Vývěsce zůstává po neomezenou dobu.

 • 15.Jaký je rozdíl mezi Inzercí a 3denní inzercí?
  Inzertní vývěska je pro zajištění aktuálnosti inzerátů rozdělena na dvě části:
  3denní inzerce
  Expirace zpráv na této vývěsce je automaticky nastavena na 3 dny. Inzerenti jsou před vypršením expirační lhůty informováni automatickým e-mailem a mohou expiraci libovolněkrát prodloužit vyplněním formuláře v ISu (vždy nejvýše na 3 dny).
  Inzerce
  Na tuto vývěsku se zkrácená expirace zpráv neuplatňuje.

  Čtenář inzerátu umístěného ve 3denní inzerci bude mít větší jistotu, že inzerát je aktuálně platný. Naopak na vývěsce Inzerce mohou zůstávat vystaveny i staré a často neaktuální inzeráty.

  Je-li příspěvek na Vývěsku IS MU vložen současně (pomocí funkce crossposting) do více skupin a alespoň jedna z těchto skupin je 3denní inzerce, platí na příspěvek zkrácená expirační lhůta.

 • 16.Zprávy od určitých osob mne obtěžují.
  Nechcete-li číst zprávy na vývěsce od určité osoby, můžete osobu nechat ignorovat. Na vybrané vývěsce u autorovy zprávy klikněte vpravo nahoře na manipulační klíč a z nabídky vyberte volbu 'ignorovat autora zprávy'. Volbu znovu potvrďte tlačítkem 'OK'. Ignorování se váže na osobu, proto budou ignorovány všechny zprávy této osoby na všech vývěskách.

  Ignorování zpráv od zaměstnanců školy se uplatní až poté, kdy správci uznají, že je ignorování opodstatněné (např. hodně lidí žádá ignorovat zprávy dané osoby).

  Tip: U zpráv s nízkým skóre hodnocení (-10) se čtenářům přímo nabízí volba ignorovat autora. Máte-li tedy za to, že někdo vývěsku "spamuje", hodnoťte jeho zprávy - pomáháte tak další čtenáře na toto chování upozornit.

  Zprávy můžete hodnotit po jejich rozbalení výběrem z ikonek obličeje vpravo. Vaše hodnocení se pak zobrazí spolu s ostatními v pravém horním rohu vedle manipulačního klíče.

  [1] možnosti hodnocení a zobrazení všech hodnocení zprávy

  Seznam ignorovaných osob naleznete v

  Informační systém Vývěska Ignorované osoby na vývěsce

  zde lze zrušit ignorování osob z vašeho seznamu (volba 'zrušit ignorování' u dané osoby) a potvrdit rušení volbou 'Ano, zrušit ignorování'. Dále je možné zobrazit zprávy ignorované osoby (volba 'zprávy' za jejím jménem) či vstoupit přímo na její osobní stránku (kliknutím na učo osoby).

  Vyberete-li si v seznamech další osobu, jejíž zprávy ignorují jiní uživatelé, vstoupíte na seznam jejích zpráv na vývěskách. Pro přidání osoby do vašeho seznamu ignorovaných osob klikněte na nabízenou možnost 'Ignorovat zprávy této osoby'.

  [1] volba pro přidání osoby mezi ignorované

 • 17.K čemu jsou tematické Vývěsky?
  Tematické vývěsky nabízejí jejich zakladateli širší možnosti nastavení (přidávání nových položek pro vkládání zpráv) a moderování dle vlastních pravidel (majitel vývěsky může např. mazat nevhodné zprávy).

  Tyto vývěsky lze využít např. jen pro určitou uzavřenou skupinu osob, tím, že v nastavení omezíme právo číst vývěsku jen pro tuto skupinu. Tematickou vývěsku lze užít např. i k provozování bazaru s možností mazat inzeráty nebo jako rozhraní pro zadávání zpráv, které mohou být přebírány na jiné weby mimo IS MU.

  Podrobnou nápovědu k tematickým vývěskám naleznete v

  Informační systém Nápověda Komunikace .. Tematické vývěsky jako vstupní rozhraní pro externí redakční systémy

 • 18.Tržiště práce – kariérní inzertní vývěska.
  Tržiště práce je vývěska, která slouží ke zprostředkování pracovních nabídek a informací souvisejících s kariérními možnostmi uživatelům IS MU. Tržiště práce organizuje Kariérní centrum MU.

  Vývěska je členěná dle jednotlivých partnerských firem, které na ni umísťují svoje nabídky. Pokud vás nějaký inzerát zaujme, můžete na něj zareagovat volbou "Reagovat na inzerát", kterou najdete za textem konkrétní nabídky.

  Povinné části reakce na inzerát:

  • Osobní údaje a základní údaje o studiu
   Přiloží se automaticky z ISu.
  • Životopis
   Profesní životopis lze vložit buď přes formulář aplikace nebo pomocí správce souborů (aplikace Můj web -> složka kariéra). Systém přijímá pouze variantu životopisu v PDF verzi. Z některých formátů, např. .doc nebo .rtf, ji systém vytvoří automaticky, v ostatních případech musíte zavést přímo variantu v PDF. V případě, že vložíte jiný soubor než PDF, zobrazí se vámi vložená varianta s možností zakliknutí nového životopisu. Pokud se do odeslání vytvoří PDF verze, použije se místo původního (např. doc) už PDF. Pokud ne, tak systém ohlásí chybu.
   Pokud nemáte životopis připravený, můžete si stáhnout šablonu se vzorovým životopisem a vyplnit ji svými údaji. Do systému můžete zavést i více variant životopisu, při reakci na inzerát si pak můžete z nabídky vybrat, který z nich má být přiložen. K jedné reakci můžete přiložit i více životopisů, např. českou a anglickou verzi.
  • Motivační dopis
   Ke každému inzerátu můžete vytvořit pouze jeden motivační dopis. Motivační dopis je považován za vyplněný, pokud obsahuje dostatečný počet znaků. Zda motivační dopis této podmínce vyhovuje, zjistíte po jeho uložení (údaj je/není vyplněn).

  Volitelné části reakce na inzerát:

  • Oficiální fotografie z ISu
  • Seznam absolvovaných předmětů
  • Studijní průměr a percentil ke studiu
  • Profesní vizitka

  Při každé změně údajů se reakce automaticky aktualizuje. Pokud vkládáte údaje mimo Vývěsku (úprava volitelných údajů na Osobní stránce, vkládání životopisu přes správce souborů, ...), klikněte na tlačíko "Aktualizovat". Svou reakci si můžete prohlédnout před jejím odesláním pomocí tlačítka "Prohlédnout si, jak bude vypadat reakce (v PDF)". Na jednu nabídku můžete reagovat pouze jednou, pokud odešlete reakci znovu, přepíše se předchozí reakce. Po odeslání si můžete zobrazit náhled reakce.
  Pozor: Pokud reakci smažete ze složky "reakce", nedojde k jejímu skutečnému odstranění (ve vaší složce se nachází pouze kopie).

  Další informace o Tržišti práce najdete v tomto Průvodci.

  Tip: Na nové inzeráty se můžete nechat upozorňovat pomocí aplikace Události prostřednictvím volby "Zařadit vývěsku mezi sledované a stručně upozorňovat e-mailem", nebo pouze u vybrané sekce volbou "přidat mezi sledované", kterou najdete v montážním klíči. Tato volba vám buď nabídne možnost přidání do Událostí, nebo toho přidání přímo sama provede. Pokud jste Události dosud nepoužívali, nastaví se vám interval zasílání 720 minut, pokud Události používáte, zvolí se vámi nastavený interval.


Nenašli jste odpověď? Pošlete nám svůj dotaz na istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.