• 1.Jaké existují předměty TV?
  Povinná TV
  • předměty s kódem p9%,
  • smí si zapsat studenti bakalářských a dlouhých magisterských programů v prezenční formě mimo studentů FSpS a studentů oborů Učitelství pro 1. stupeň základní školy, Učitelství pro mateřské školy, Zdravotnické záchranářství nebo Fyzioterapie
  • student má povinnost absolvovat 2 semestry TV, po absolvování 2 předmětů TV již nemá na zápis povinné TV nárok.

  Předměty tělocviku mohou být naprosto stejné náplně. V tomto případě musí učitel v sylabu daného předmětu zaškrtnout u otázky „Lze předmět opakovaně zapisovat, protože každý semestrální běh předmětu se liší?“ políčko „ano, předmět lze opakovaně zapisovat i poté, co již byl úspěšně absolvován“.

  Volitelná TV (nevypisuje se od semestru jaro 2011)

  • předměty s kódem p8%,
  • smí si zapsat studenti bakalářských, magisterských, navazujících magisterských a doktorských programů v prezenční formě mimo studentů FSpS a studentů oboru Učitelství pro první stupeň ZŠ na PdF (ZS15, ID=5484),
  • smí si zapsat studenti po absolvování 2 předmětů povinné TV.

  Placená TV

  • předměty s kódem c9%,
  • studenti kupují jednotlivá balení v Obchodním centru, pro získání kreditu je potřeba, aby si student zaregistroval příslušný předmět,
  • smí si zapsat jakýkoliv aktivní student.

  Předměty se stejnou náplní viz Povinná TV.

 • 2.Jaké mají předměty TV přiřazeny atributy?
  TV – předměty povinné TV

  TV_vol – předměty volitelné TV (nepoužívá se od semestru jaro 2011)

  TV_plac – předměty placené TV

  TV_pouzejeden

  • předměty povinné a volitelné TV, z nichž je možné zaregistrovat a zapsat v jenom semestru pouze jeden (náhrada prerekvizity !NOWANY(p901,p903,p904,... atd.),
  • atributem mají být označeny všechny předměty TV (povinné, popř. volitelné) vyjma výcvikových kurzů, pokud CUS umožňuje v jednom semestru absolvovat jak předmět s pravidelnou docházkou, tak výcvikový kurz.

  bozp_nespln_odregistruj

  • atribut automaticky odregistruje předmět, pokud student nesplní školení BOZP k předmětu ve stanovené lhůtě,
  • lhůta pro splnění školení je v období registrace 7 dní, resp. začátek zápisu, podle toho, co nastane později. V období zápisu a změn v zápisu předmětů je lhůta pro splnění školení nastavena na 7 dní, resp. konec změn v zápise, podle toho, co nastane dřív,
  • odregistrování započne nejdříve k datu začátku zápisu předmětů a skončí po posledním dni změn v zápise předmětů.

 • 3.Jaké existují prerekvizity pro zápis TV?
  pov_tv
  • prerekvizita kontroluje, zda student má nárok na zapsání povinné TV,
  • v jednom semestru povolí zaregistrovat a zapsat pouze jeden předmět označený atributem TV_pouzejeden.

  vol_tv (nepoužívá se od semestru jaro 2011)

  • prerekvizita kontroluje, zda student má nárok na zapsání volitelné TV,
  • v jednom semestru povolí zaregistrovat a zapsat pouze jeden předmět označený atributem TV_pouzejeden.

 • 4.Musejí studenti neúspěšně ukončené předměty opakovat?
  Studenti nemusí neúspěšně ukončené předměty opakovat. Aby byl předmět vyjmut z automatického nanucování, musí být označen jedním z atributů tv, tv_vol, tv_plac. (Bere se v úvahu přiřazení atributu k předmětu v tom semestru, kdy byl neúspěšně ukončen. Např. předmět se nenanutí do jara 2011, byl-li neúspěšně ukončen v semestru podzim 2010 a v tomto semestru je označen atributem TV.)

 • 5.Kdo zajišťuje výuku celouniverzitní TV?
  Výuku zajišťuje Centrum univerzitního sportu FSpS. https://www.fsps.muni.cz/cus/ Pro celouniverzitní TV platí stejné termíny období registrace, zápisu apod. jako pro FSpS. Pouze zápis do seminárních skupin obvykle probíhá později.


Nenašli jste odpověď? Pošlete nám svůj dotaz na istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.