• 1.Jak vypadají nové složené předměty?
  Od podzimního semestru 2007 se předmětový balík složeného předmětu skládá vždy z jednoho hlavního předmětu (nadpředmět) a více pod něj spadajících předmětů (podpředmětů).

  Pozor

  Složené předměty jsou mimořádný mechanismus, který se používá pouze na FSpS, a který nedoporučujeme používat jinde.

 • 2.Jak jsou složené předměty kreditově hodnoceny?
  Všechny podpředměty mají nulovou kreditaci. Kredity jsou stanoveny pouze v nadpředmětu.

  Příklad:
  Máte zapsán předmět bp017 Sportovní edukace I za 6 kreditů a jeho podpředměty:

  Kód předmětu Název předmětu Kredity
  bp017p Plavání 0
  bp017r Rytmická gymnastika 0
  bp017t Odborná terminologie 0
  bp017u Úvod do studia sportů 0
  bp017v Volejbal 0
  bp017z Základní gymnastika I 0

 • 3.Jak si zaregistruji složený předmět?
  Stačí si zaregistrovat pouze hlavní předmět (nadpředmět) a IS Vám po půlnoci automaticky doregistruje i příslušné podpředměty.

  Pozor

  Neregistrujte samotné podpředměty, protože Vám je IS po půlnoci zruší z registrace.

 • 4.Kde najdu seznam všech složených předmětů?
  K seznamu všech složených předmětů se doklikáte na stránkách fakulty FSpS přes
  Informační systém Studium
  a v sekci Rozvrh si můžete kliknutím na „Excel“ u Dělení složených předmětů na podpředměty uložit soubor s předměty do svého počítače.

 • 5.Kde se přihlásím do seminární skupiny?
  Seminární skupiny se vypisují POUZE u podpředmětů. Ke konkrétním předmětům dohledáte seminární skupiny v agendě:
  Informační systém Student Přihlašování/odhlašování seminárních skupin Předměty mající seminární skupiny
  Zde se Vám zobrazí všechny předměty, pro něž jsou vytvořeny seminární skupiny, do kterých se lze přihlásit.

 • 6.Kam mám zadávat hodnocení?
  Hodnocení se zadává pouze do podpředmětů. Poté, co bude hodnocení zadáno do všech podpředmětů, vytvoří se známka v nadpředmětu automaticky.

 • 7.Jak pracuje automatický skript, který uděluje známky do nadpředmětu?
  Pro každý nadpředmět a pro každého studenta:

  • Zjišťuje typ ukončení nadpředmětu – zkouška, klasifikovaný zápočet, kolokvium, zápočet.
  • Prochází všechny podpředměty právě zpracovávaného nadpředmětu.
  • Pokud jsou úspěšně ukončené: vybírá nejnovější úspěšné hodnocení každého podpředmětu a bere v úvahu pouze úspěšnou známku bez předchozích neúspěšných pokusů.
  • Pokud je nadpředmět ukončen zkouškou nebo klasifikovaným zápočtem – vypočítá vážený průměr ze známek podpředmětů a udělí ho jako celkovou známku nadpředmětu. Pokud nejsou všechny úspěšně ukončené, tímto nadpředmětem se dále u tohoto studenta nezabývá. F se neuděluje.
  • U kolokvia a zápočtu kontroluje pouze to, zda jsou podpředměty splněny nebo ne, uděluje pouze P (úspěšné hodnocení). Pokud student měl předtím neúspěšné hodnocení, celkovou známku X přiřetězí za tu původní.. -X, FX.
  • Pokud byly předměty uznány z jiného období nebo jiného studia, nová známka se nepřepočítává.
  • Pokud učitel udělí nadpředmět nespravedlivě (při nesplnění některého podpředmětu), známka bude smazána.
  • Pokud učitel udělí známku a skript vypočítá známku jinou, známku přemaže.
  • Pokud si student známku z nějakého podpředmětu zlepší, známka nadpředmětu je přepočítávána podle data zadání. Datum známky nadpředmětu musí být větší nebo stejné než data všech podpředmětů.

  Tip

  Skript, který uděluje známky do nadpředmětu, se spouští automaticky každou noc.

 • 8.Jak se složený předmět eviduje v Katalogu předmětů?
  V Katalogu jsou vypsány kódy složeného předmětu i všech podpředmětů. U každého podpředmětu jsou zadány vždy dva atributy:

  • sloz_predmet = kód_nadpředmětu (např. sloz_predmet = bp1234),
  • vaha_sloz = váha_podpředmětu (např. vaha_sloz = 1). Dle atributu váha se následně vypočítává výsledná známka, kterou skript automaticky udělí do nadpředmětu. Je-li váha všech podpředmětů 1, vypočítá se výsledná známka jako aritmetický průměr zadaných hodnocení u podpředmětů.


Nenašli jste odpověď? Pošlete nám svůj dotaz na istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.