• 1.Jak podám žádost o uznání předmětů?
  Žádosti o uznání předmětů podávejte elektronicky v sekci

  Informační systém Student Během studia Úřadovna Podávání žádostí o uznání předmětů z jiných studií
  Nejprve v pravém horním rohu stránky vyberte studium, do kterého mají být předměty uznány. Následně vyberte přímo v aplikaci studium, ze kterého se předměty uznávají. Z vybraného studia je možné zaškrtnout jeden nebo více předmětů, o jejichž uznání se žádá.

 • 2.Jak mám vyplnit žádost o uznání předmětů?
  Do žádosti se automaticky předvyplní všechny údaje z vybraného předmětu. Není tedy nutné znovu dokládat to, co je již evidováno v ISu a to ani v případě, že se jedná o studium na jiné fakultě. V žádosti lze zvolit tyto možnosti:
  Uznání včetně kreditů
  Uznat předmět vč. kreditů je možné pouze v některých případech – prostudujte si Výklad Studijního a zkušebního řádu pro studenty. Předměty ze zahraniční stáže se uznávají včetně kreditů.
  Předmět, který má být uznán do cílového studia
  Student má možnost uznat si předmět se stejným kódem, s jakým jej studoval v původním studiu. V takovém případě zaškrtněte možnost „nechci dohledávat jiný předmět, chci si nechat uznat původní“. Druhá možnost je nechat si uznat jiný předmět, například ten, který je v cílovém studiu povinný.

  Tip

  Student má v cílovém studiu povinný předmět „Základy ekonomie“. Již v minulosti v jiném studiu absolvoval předmět „Ekonomie pro pokročilé“. V takovém případě je možné požádat o uznání předmětu s jiným kódem. Konkrétní pravidla stanovují interní předpisy fakulty, například směrnice děkana.

 • 3.Jak probíhá vyřízení žádosti?
  Vyřízení žádosti probíhá v elektronické podobě v IS MU. Student již nedokládá vyjádření učitelů nebo garantů předmětu. Rozhodnutí o uznání či neuznání předmětu se typicky zasílá elektronicky prostřednictvím Úřadovny. Zde se student může rovněž vzdát práva na odvolání.

 • 4.Lze uznat více absolvovaných předmětů jako jeden nový předmět?
  Ano, v tomto případě vyplňte žádost pro každý absolvovaný předmět zvlášť. Systém automaticky spojí žádosti týkající se jednoho cílového předmětu.

 • 5.Jak zruším podanou žádost?
  V případě, že fakulta dosud žádost nezačala zpracovávat, můžete žádost zrušit v aplikaci

  Informační systém Student Během studia Úřadovna Seznam mých žádostí o uznání předmětů z jiných studií
  prostřednictvím odkazu „Zrušení žádostí“ pod seznamem podaných žádostí.


Nenašli jste odpověď? Pošlete nám svůj dotaz na istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.