• 1.Jsem tu nový, jak se rychle zorientuji?

  Připravili jsme pro studenty sérii videonávodů pro orientaci v systému:

  Prváci – Tipy k Informačnímu systému MU nejen pro nastupující studenty

  Náhled stránky s videonávody

 • 2.Informační systém mi připadá složitý, jak jej uchopit?
  • Pročtěte tento text „Začínáme s is.muni.cz jako studenti“ (klikejte si přitom na příslušné odkazy v IS).
  • Důležité: seznamte se s přehledem povinností studenta v nápovědě:

   Informační systém Nápověda Student Povinnosti a pojmy

  • Projděte si nápovědu Navigace v IS MU:

   Informační systém Nápověda Jiné Navigace a vyhledávání v IS MU

  • Projděte si rozcestník:

   Informační systém Student

   V horní části stránky je lišta s odkazy seřazenými podle období v rámci semestru a studia. Projděte si tyto odkazy. Vyzkoušejte si aplikace, které se pod nimi nacházejí, a pročtěte si k nim nápovědu.

  • Přečtěte si Výklad SZŘ:

   Informační systém Nápověda Student Výklad Studijního a zkušebního řádu pro studenty

  Tak získáte přehled o všech důležitých činnostech. Další rozcestníky na titulní straně IS MU využijete postupně později.

  Proč IS MU obsahuje tolik aplikací a možností?

  Univerzita provozuje kreditové, studentem řízené studium. Studijní pravidla vám poskytují maximální volnost při tvorbě vašeho studijního plánu, ale zároveň se musí kontrolovat jeho plnění. Proto je jich celá řada. Informační systém zároveň podporuje obecnou komunikaci a administrativu, některé nástroje využijete pouze v případě svého zájmu.

 • 3.Přístup k systému
  K systému se hlásíte pomocí uča (univerzitní číslo osoby) a primárního hesla. Informační systém je dostupný odkudkoliv z internetu. Do webového prohlížeče zadejte adresu https://is.muni.cz/ a klikněte na Přihlásit. Kvůli bezpečnosti primárního hesla budete přesměrováni na adresu islogin.cz. Pokud se chcete ujistit o zabezpečení připojení, zkontrolujte certifikát Informačního systému MU. V adresním řádku prohlížeče klikněte na ikonku zámku vedle adresy URL (konkrétní umístění se může lišit dle prohlížeče), která zobrazí podrobné informace o zabezpečení stránky. Do pole „Učo nebo přezdívka“ vepište vaše učo nebo přihlašovací jméno, které jste si nastavili v Informačním systému MU. Do pole „primární heslo“ pak vepište heslo, které vám přidělili správci práv, případně které jste si sami změnili v IS MU.

  1 Do pole vyplňte své učo nebo přezdívku.

  2 Vyplňte své primární heslo, nikomu jej nesdělujte.

  3 Potvrďte přihlášení kliknutím na „Přihlásit“ a vstoupíte do systému.

  Pokud neznáte svoje primární heslo, vyberte si jednu z možností obnovy hesla na stránce:

  https://is.muni.cz/ Přihlásit se Nemůžete se přihlásit?

  Pokud při přihlašování narazíte na problémy, pročtěte si příslušnou Nápovědu.

  Informační systém je chráněn proti přetěžování automatickými opakovači klikání, v případě překročení limitu operací bude přístup uživatele k systému zablokován. Více v otázce Ochrana systému před přetěžováním.

  Orientaci v systému popisuje Nápověda Navigace a vyhledávání v IS MU.

 • 4.Koncepce Informačního systému MU
  Obsah systému se různí podle toho, jaká je vaše pozice na MU. Na jednotlivých stránkách najdete aplikace pro různé administrativní úkony, které se většinou skládají z formulářů, do nichž vyplníte údaje (např. vyberete studijní předměty, opravíte svoji domovní adresu, zvolíte kolej, o niž máte zájem) a kliknutím na „Uložit“ pošlete svoje požadavky do centrálního počítače. Kromě vkládání vlastních údajů vám systém nabízí také velké množství doprovodných informací – podrobné údaje o studijních předmětech, seznamy osob, různé statistiky atd. Důležité jsou také zprávy od vašich vyučujících.

  Pozor

  Akce učiněné v IS MU mají stejnou závaznost jako administrativní úkony provedené na papíře.

 • 5.Hlavní studentské aplikace
  Na titulní straně jsou vybrány všechny pro vás důležité agendy a aplikace. Měli byste tak přehledně najít vše, co potřebujete na počátku užívání systému. Později si můžete například dle vlastních potřeb upravit odkazy zobrazované v levém sloupci.

  Registrace a zápis předmětů

  Přímo z úvodní strany IS MU se do aplikace pro registraci a zápis předmětů dostanete přes:

  Informační systém Registrace a zápis

  Registrace je vyjádřením vašeho zájmu studovat v následujícím semestru daný předmět. Nejjednodušším postupem je zaškrtnutí předmětu v registrační šabloně vašeho oboru a potvrzení formuláře kliknutím na „Ulož změny“. Registrační šablony najdete v:

  Informační systém Student Začátek semestru Registrace a zápis předmětů Přidat předměty [vaše fakulta]: šablona registrační šablona vašeho oboru

  Kdy se přesně můžete registrovat:

  Informační systém Student Začátek semestru Registrace a zápis předmětů Kdy se mohu registrovat?
  Registrovat můžete libovolný předmět (i z jiných fakult), je ale nutné prověřit, zda jste splnili podmínky uvedené v aplikaci Katalog předmětů. Problematicky zaregistrované předměty jsou v tabulce zaregistrovaných/zapsaných předmětů doplněny červeným hlášením o problému. Tyto červené registrace řešte se studijním oddělením nebo požádejte učitele o výjimku (blíže viz Registrace je červená, jak požádám o výjimku?).

  V období zápisu a změn v zápisu lze nadále předměty registrovat a rušit, ale navíc probíhá potvrzení - zapsání bezproblémových předmětů. Teprve okamžikem zápisu získáváte právo a povinnost předmět studovat. Není-li proveden zápis předmětu, nemůže s vámi učitel komunikovat a hodnotit vás.

  Studujete-li 1. semestr, je možné, že výjimečně studijní oddělení provedlo elektronickou registraci za vás. Zapsané předměty zkontrolujte v aplikaci:

  Informační systém Student Konec semestru Získané známky

  Nebo přímo z úvodní strany systému:

  Informační systém Moje známky

  Harmonogram období

  Nejste-li si jisti, kdy na vaší fakultě probíhá registrace předmětů, zápis do semestru apod., použijte aplikaci „Přehled harmonogramů období fakult“ dostupnou cestou

  Informační systém Studium Přehled harmonogramů období fakult

  Rozvrh

  Váš rozvrh zapsaných předmětů najdete přes tento odkaz:

  Informační systém Rozvrh Můj rozvrh

  Žádost o kolej/ubytovací stipendium

  Informace o ubytování na kolejích najdete na webu SKM: https://www.skm.muni.cz/.

  O ubytovací stipendium můžete zažádat:

  Informační systém Stipendia Stipendium na podporu ubytování

  V obou aplikacích můžete zároveň zkontrolovat, zda splňujete podmínky pro přiznání koleje/stipendia.

  Kontrola údajů

  Zkontrolujte a potvrďte svoje údaje v Matrice studentů:

  Informační systém Personální Kontrola a změna osobních údajů

  Pokud budete chtít dohledat bližší informace o jednotlivých aplikacích, zkuste si pročíst nápovědu:

  Informační systém Nápověda

  V případě problémů se obraťte na vývojový tým na adrese istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.

 • 6.Kolik potřebuji kreditů?
  Absolvování každého předmětu je kreditově ohodnoceno. Informace o počtu kreditů nutných pro postup do dalšího semestru naleznete ve Studijním a zkušebním řádu:

  Informační systém Nápověda Student Výklad Studijního a zkušebního řádu

  Informace o nutném počtu kreditů pro absolvování studia ve standardní době naleznete ve svém studijním plánu, v tištěné nebo elektronické verzi Studijního katalogu.

  Tip

  Ne všechny kredity získané v rámci celoživotního studia vám budou započítány. Více v nápovědě.

 • 7.Komunikace, kontakty
  Poštovní schránka
  Informační systém je budován mimo jiné pro zlepšení komunikace uvnitř univerzity. Máte proto zřízenou poštovní schránku s adresou ve tvaru učo@mail.muni.cz, kterou lze vybírat přes webové rozhraní. Na tuto adresu systém rozesílá informace o nově zadaných známkách, zprávy od vyučujících, děkanátu a podobně. Pokud používáte (spolehlivý!) e-mail jinde, můžete si příjem zpráv přesměrovat tam. Vaší povinností je schránku pravidelně sledovat, respektive se zařídit podle zpráv vám zaslaných (např. pokyny studijního oddělení).
  Kontaktní adresy
  V případě problémů, námětů, dotazů k systému se neobávejte kontaktovat vývojový tým na adrese istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz (pro urychlení komunikace uveďte v e-mailu svoje učo a fakultu, na které studujete). Rozlišujte však, prosím, zda jde o problém systému, nebo chybných/neúplných dat v něm. Systém je koncipován tak, že data vkládají přímo zodpovědní uživatelé. Chybí-li tedy v katalogu předmět, není-li oznámeno, kdy začíná registrace a podobně, kontaktujte přímo svoje studijní oddělení: https://is.muni.cz/studijni/. Stejně tak se lze obracet na vyučující. Neznáte-li něčí e-mailovou adresu, najdete ji na:

  Informační systém Lidé

  Tam najdete „Osobní stránku uživatele“. V kartě „Profil“ je mimo jiné uveden údaj o jeho posledním přístupu do IS MU, z čehož lze usoudit, zda má smysl s ním e-mailem komunikovat (např. u vyučujícího - externisty). Obecné rady k provozu IS MU na fakultě vám může poskytnout osoba uvedená na https://is.muni.cz/spravci/.

  1 Kontaktní e-mailové adresy.

  2 Odkaz na osobní webové stránky.

  3 Údaj o posledním přístupu do systému.

  4 Fotografie osoby.

  Vývěska
  Povinností každého uživatele systému je sledovat důležité (červeně označené ) zprávy z vývěsky. Tyto zprávy se automaticky zobrazují na titulní stránce systému.
  Osobní stránka
  Nejste-li odborníky na tvorbu webových stránek, oceníte editovatelnou stránku školní, kterou lze snadno rozšířit o vlastní materiál a kterou svět jednoduše najde. Více o možnostech zobrazování osobní stránky najdete v Nápovědě Lidé.

  Vyhledávání osobních stránek:

  Informační systém Lidé

  Na svoji osobní stránku se dostanete kliknutím na vaše jméno a učo v záhlaví Informačního systému MU.

  1 Odkaz na vlastní osobní stránku.

  Editace osobní stránky:

  Informační systém Osobní stránka Editovat tuto mou Osobní stránku

 • 8.Závaznost, bezpečnost
  Systém přináší akademické veřejnosti řadu zajímavých služeb. Aby spolupráce fungovala, jak má, je potřeba převzít svůj díl zodpovědnosti za data obsažená v systému. Prosíme, považujte pokyny vedení MU k práci v IS MU za závazné. Dbejte taktéž na bezpečnost systému. Je nepřípustné sdělovat další osobě přístupové heslo k IS MU, nebo naopak se za jinou osobu vydávat. Pokud byste tak učinili, porušujete Pravidla užívání Informačního systému MU.

  Pozor

  Po prvním přihlášení do systému si ihned změňte prvotní, správcem sdělené primární heslo, pomocí odkazů:

  Informační systém Systém Změna hesla

  Nevolte triviální hesla. Pokud někdo zneužije IS MU pod vaší identitou z důvodu nízké bezpečnosti, jste za to spoluzodpovědní. Pokud máte podezření, že vaše heslo bylo zneužito, zkontrolujte, odkud a kdy si systém myslí, že jste byli naposledy připojeni:

  Informační systém Systém Seznam (log) mých přístupů do is.muni.cz
  Nesouhlasí-li údaj, kontaktuje ihned správce.

  1 Kontrola posledních přihlášení.

  Pro přístup k počítačům v počítačových učebnách školy budete potřebovat sekundární heslo, které jste pravděpodobně obdrželi společně s heslem k IS MU, nebo si jej nastavte (lze i ze studovny). Sekundární heslo si můžete změnit přes:

  Informační systém Systém Změna hesla

 • 9.Obvyklé problémy
  Zapomenuté heslo
  Neznáte-li svoje primární heslo, vyberte si jednu z možností obnovy hesla na stránce:

  https://is.muni.cz/ Přihlásit se Nemůžete se přihlásit?
  Semestry – přepínání mezi nimi
  Studium je organizováno po semestrech. Téměř každá stránka v IS MU začíná výpisem fakulty a semestru, ve kterém se v IS MU zrovna nacházíte. Pokud si registrujete předměty, hledáte zkušební termíny apod., věnujte pozornost tomu, jaký semestr (období) máte zvoleno. Změnu provedete kliknutím na ikonu před výpisem období.

  1 Volba jiného období.

  Přepínání mezi studii
  Podobným způsobem jako semestry si můžete přepínat také studia (pokud máte na MU více studií).

  1 Volba jiného studia.

  Pokud se vám v IS MU nezobrazuje nově zapsané studium, nechte si přepočítat údaje (automaticky se údaje přepočítávají v noci) v aplikaci

  Informační systém Systém Nastavení systému Překontrolovat i nyní údaje pro titulní stránku
  Ukončení práce s IS MU
  Důležitá poznámka: po zadání primárního hesla si je váš prohlížeč zapamatoval a při každém kliknutí na odkaz/tlačítko je posílá centrálnímu počítači, aby bylo zřejmé, že operaci provádíte skutečně vy. Chcete-li ukončit práci s IS MU, klikněte na ikonku „Odhlásit“ v pravém horním rohu okna.

  1 Odhlášení z IS MU.

  Jinak prohlížeč vaše heslo „nezapomene“ a přijde-li k počítači někdo po vás, může pracovat pod vaší identitou.
  Blíže viz Nápověda.

 • 10.Příloha: poprvé na internetu
  Několik rad pro ty, kteří s internetem ještě nikdy nepracovali.
  • Pro přístup potřebujete „obyčejný“ internetový prohlížeč, např. Mozilla Firefox, Chrome nebo Edge.
  • V horní části prohlížeče je políčko pro zadání internetové adresy (URL). Zadejte https://is.muni.cz/.
  • Systém se dotáže na přihlašovací jméno (zadejte svoje učo) a heslo.
  • Pokud se chcete ujistit o zabezpečení připojení, zkontrolujte certifikát Informačního systému MU. V adresním řádku prohlížeče klikněte na ikonku zámku vedle adresy URL (konkrétní umístění se může lišit dle prohlížeče), která zobrazí podrobné informace o zabezpečení stránky.
  • Po úspěšném přihlášení postupujete na titulní stránku IS MU. Pokud někam vkládáte svoje údaje, nezapomeňte, že na centrální počítač se odešlou až ve chvíli, kdy kliknete na potvrzovací tlačítko „Uložit“, „Vložit“ či podobně.
  • Chcete-li práci se systémem ukončit, klikněte na ikonku „Odhlásit“ v pravém horním rohu okna.

  Elektronická pošta: tento způsob komunikace je na MU preferovanou formou. Píšete-li děkanátu, vyučujícímu nebo správcům, dodržujte, prosíme, tyto konvence:

  • využívejte subject (předmět) zprávy pro upřesnění tématu sdělení. Napíšete-li „Subject: pomoc!!!“, vaše zpráva zapadne v záplavě obdobných.
  • Popište svůj problém či dotaz pokud možno přesně (IS MU má stovky různých aplikací), případně uveďte adresu odkazu, o kterém hovoříte.
  • Udejte svoje učo. Dočkáte se rychleji odezvy.

 • 11.Shrnutí
  Adresa pro vstup do IS MU: https://is.muni.cz/

  Prosíme:

  • Vybírejte pravidelně svou poštovní schránku.
  • S problémem studijního charakteru se obraťte na svoje studijní oddělení, kontakt https://is.muni.cz/studijni/.
  • S problémem při přístupu (např. zapomenuté heslo) vám poslouží kontakt na https://is.muni.cz/spravci/.
  • Sledujte, jaké agendy jsou v IS MU zpřístupněny, řiďte se harmonogramem období a včas proveďte požadované úkony (registrace předmětů, kontrola zapsaných předmětů, kontrola učiteli vložených známek, aktualizace osobních údajů, přihlašování na zkoušky aj.).
  Pozor

  Upozornění: Operace provedené elektronicky cestou Informačního systému MU mají závaznou platnost podobně jako operace učiněné osobně či písemně na administrativních odděleních fakulty a školy. Zneužití Informačního systému MU řeší disciplinární komise podle míry provinění až s možností vyloučení ze studia.


Nenašli jste odpověď? Pošlete nám svůj dotaz na istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.