• 1.Kdo je IS-technik a jak jej kontaktovat?

  Fakultní IS-technik je pracovník pro zvýšení úrovně využívání IS, konzultant v oblasti používání IS na všech pracovištích příslušné fakulty. Může být podporou pro administrativní pracovníky a učitele při používání IS např. v aplikacích:

  • Katalog předmětů (šablony předmětů)
  • Studijní
  • Záznamník učitele (administrativní část)
  • Správce souborů (dokumentový server)
  • Pošta, hromadné e-maily
  • Jiné (úschovna, můj web, skupiny osob)

  Na základě znalostí o administrativních procesech v těchto aplikacích Vám IS-technik poskytne podporu formou:

  • školení pro skupinu uživatelů,
  • prezentace možností využívání administrativních agend IS,
  • konzultace (osobní nebo e-mailové),
  • vytvoří psanou nápovědu či instrukci k používání aplikací, doplní stávající Nápovědu v IS,
  • zpracuje a předá podněty Vývojovému týmu.

  Kontaktujte jej nejlépe na adrese istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz. Pro urychlení komunikace uveďte v e-mailu svoje učo a fakultu, na které pracujete.

  Seznam IS-techniků a jejich přiřazení k fakultám: https://is.muni.cz/podpora/istech/.

 • 2.Kdy můžete využít podporu IS-technika?
  Katalog předmětů
  • zadáváte předměty do Katalogu předmětů,
  • vytváříte registrační nebo kontrolní šablony,
  • upravujete prerekvizity předmětu,
  • měníte seznam mateřských oborů,
  • chcete nastavit limit pro počet studentů,
  • aktualizujete seznam osob podílejících se na výuce,
  • upravujete doplňující údaje svých předmětů (sylaby, osnovu, literaturu,...),
  • zadáváte atributy,
  • kontrolujete správnost zadaných údajů u předmětů, za které jste zodpovědný.
  Studijní
  • zadáváte údaje do Evidence studia,
  • používáte hromadné operace v aplikaci Studijní,
  • zadáváte údaje o stipendiích,
  • manipulujete s více studii najednou a potřebujete správně vybrat studenty do seznamu,
  • potřebujete rozeslat dopis studentům/zaměstnancům podle určitých kriterií pomocí hromadného výběru,
  • pracujete s agendou Závěrečná práce, vytváříte Archiv závěrečné práce, vkládáte posudky,
  • zadáváte známky nebo jiné hodnocení (poznámkové bloky) v Záznamníku učitele, nebo v aplikaci Studijní, kontrolujete studium,
  • chcete hromadně zkontrolovat, zda byly vypsány zkušební termíny v předmětech, vyřízeny žádostí o výjimky, zavedeny závěrečné práce, zavedené známky,
  • kontrolujete studentům knihovní výpůjčky před ukončením studia,
  • tisknete různé typy seznamů, sestavy, vysvědčení, diplomy; provádíte export informací z IS,
  • zadáváte údaje do Přijímacího řízení, nebo upravujete přihlášku ke studiu.
  Záznamník učitele
  • zadáváte udělené známky nebo jiné hodnocení do ISu,
  • chcete vypsat zkušební termíny,
  • pracujete se seminárními skupinami svých předmětů,
  • chcete aktualizovat sylabus přednášek a vaše další (učitelské) informace pro Katalog předmětů,
  • chcete upravit seznamy studentů,
  • rozesíláte svým studentům hromadné e-maily.
  Rozpisy témat
  • pracujete s nepředmětovými/předmětovými rozpisy témat,
  • vypisujete témata závěrečných prací,
  • chcete vypsat studentům vašeho předmětu témata referátů pomocí ISu.

  Správce souborů
  • chcete umístit soubory na dokumentový server, na váš web či do úschovny,
  • máte zájem se efektivně naučit používat správce souborů v IS,
  • chcete se naučit používat HTML editor pro vkládání a jednoduché editování souborů přímo v IS.
  Jiné
  Skupiny osob
  • chcete používat skupiny osob, např. pro rozesílání hromadných e-mailů.
  Úschovna
  • chcete předat soubory jiným uživatelům,
  • chcete uschovat vlastní soubory na omezenou dobu.
  Můj web
  • máte zájem zprovoznit své webové stránky v prostoru ISu.


Nenašli jste odpověď? Pošlete nám svůj dotaz na istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.