• 1.Kde mohu naplánovat online synchronní výuku s pomocí IS MU?
  Za pomoci aplikace Online výuka je možné naplánovat online synchronní výuku, která je zprostředkována různými videokonferenčními řešeními:
  Informační systém Učitel [vybraný předmět] Online výuka

  Online setkání v rámci přednášek či cvičení se plánují:

  • pro jednotlivé předměty,
  • pro výběr (například více předmětů najednou, skupinu studentů).
  Odkazy na naplánované události jsou vloženy do kalendáře, rozvrhu a studenti je také vidí v agendě Student.

  1 Tlačítko na naplánování události.

  2 Předmět/předměty, pro které se událost zakládá.

 • 2.Jak naplánuji online setkání?
  V aplikaci:
  Informační systém Učitel [vybraný předmět/předměty] Online výuka
  je volba „Založit setkání“. Pokud je v předmětu zadaná rozvrhová informace, zobrazí se jednotlivé přednášky a cvičení. Pro každý termín výuky je možné vložit odkaz na schůzku v některém z externích videokonferenčních řešení (MS Teams v rámci týmů, ZOOM, Google Meet, Webex aj.).

  Jestliže v semestru probíhá celá výuka pouze za pomoci videokonferenčních setkávání, je možné jeden odkaz rozkopírovat do všech rozvrhovaných přednášek (obdobně do všech rozvrhovaných seminářů jednoho cvičícího) volbou „Rozkopírovat“.

  Označené akce lze následně založit. Všechna setkání naplánovaná pro daný předmět nebo výběr předmětů jsou zobrazena v přehledu v aplikaci „Online výuka“.

  1 Přehled naplánovaných událostí.

 • 3.Jak naplánuji společné online setkání pro více předmětů?
  Pokud jsou předměty vyučovány ve stejný den a hodinu (tj. mají shodný rozvrh), lze plánovat jedno online setkání pro všechny. Stěžejní je nejprve vybrat všechny tyto předměty, díky tomu se objeví záložka „Společné“, kde označíte termíny, pro které se má setkání vytvořit:
  Informační systém Učitel [výběr všech předmětů, které mají mít společnou výuku] Online výuka Založit setkání panel Společné
  Tip

  Je potřeba založit společné online setkání pro více předmětů, ale tyto předměty nemají společný rozvrh? Například pro bonusovou přednášku odborníka, který může oslovit studenty více předmětů? Opět jako první je potřeba vybrat všechny předměty, kterých se to týká. Následně lze připravit společné online setkání přes záložku "Vlastní", kde v nastavení specifikuje datum setkání.

  Po založení je možné společnou událost pro více předmětů najít mezi naplánovanými událostmi, kde je možné nastavení zkontrolovat, upravit i ji případně zrušit.
 • 4.Jak nahraju videozáznam výuky do IS MU?
  Místo pro videozáznamy z online výuky je pro vyučující připraveno v aplikaci Online výuka:
  Informační systém Učitel [vybraný předmět] Online výuka
  U naplánovaných záznamů, které již proběhly, se objeví ikonka kamery. Přes ni lze videozáznam nahrát:

  1 Kliknutím na ikonu kamery se objeví místo pro přetažení videozáznamu z disku počítače.

  2 Nahrané záznamy si lze po konverzi přímo ve stránce spustit.

  Záznamy se ukládají do složky ve studijních materiálech předmětu, kde jsou přístupné pouze studentům předmětu v daném období. Studenti si tyto videozáznamy mohou pouze spustit, nikoliv stáhnout.

  Videozáznamy k výuce může vyučující nahrávat i v případě, že zapomněl výuku předem naplánovat. Objeví se mu tlačítko „Vložit záznam události k nezaložené akci v minulosti“. Následně vybere, o kterou událost podle rozvrhu šlo, a videozáznam nahraje.

  1 Záznamy lze vložit, i když událost nebyla předem naplánovaná.

  Připravujete-li online setkání v MS Teams, pak je možné již předem (při zakládání setkání) nastavit, aby se videozáznam ze schůzky automaticky po skončení schůzky stáhl a uložil do IS MU. Pozor, IS MU zajišťuje pouze stažení záznamu. Zahájení nahrávání se ovládá v MS Teams, takže pokud si automatické stažení záznamu nastavíte, musíte myslet na to, abyste po zahájení schůzky v MS Teams nahrávání spustili. Do druhého dne od konce události se provede pokus o stažení záznamu. Pokud záznam v externí službě vznikl a nebyl smazán, dohledá se a stáhne do studijních materiálů předmětu. U naplánované události se poté (pod ikonou tří svislých teček) objeví odkaz do složky s videem nebo bude v nastavení videa možné zjistit, proč stažení selhalo.

  1 Nastavení automatického stažení záznamu je schováno pod ozubeným kolečkem. Stahování lze nastavit také hromadně pro více schůzek zároveň (Hromadné nastavení akcí).

  Videozáznamy se studentům zobrazí v sekci Online výuka v jejich rozcestníku Student.

 • 5.Kde získám odkaz na online setkání v externích systémech?
  Aplikace, ve které má probíhat online setkání, obvykle zveřejňuje odkaz na založenou událost, přes kterou se studenti do tohoto setkání přihlašují. Tento odkaz zkopírujte a vložte do příslušného políčka v aplikaci „Online výuka“, které se objeví po zakliknutí možnosti „Externí systém“.

  Níže popisujeme získání odkazu na setkání ve vybraných videokonferenčních systémech: MS Teams, ZOOM.

  MS Teams

  1. Je potřeba najít naplánovanou událost. Ideálně v kalendáři v MS Teams (kde jsou zobrazené jak standardní, tak i živé události).

   1 Odkaz na zobrazení podrobností schůzky - standardní má volbu „Upravit“, živá má volbu „Zobrazit“.

   Některé události se zobrazují ještě i v rámci týmu (živé nikoliv). Tam je potřeba kliknout na tři tečky v modrém řádku schůzky a zobrazit si „Podrobnosti schůzky“

   1 Odkaz na zobrazení podrobností schůzky - standardní má volbu „Upravit“, živá má volbu „Zobrazit“.

  2. V podrobnostech nastavení schůzky nalenete odkaz do události. Pro opakovanou schůzku, schůzku na daný čas či živou událost vypadají nabídky pokaždé jinak. Odkaz ale na nich vždy je.

   1 Odkaz na živou událost.

   1 Přes pravé tlačítko myši lze kopírovat odkaz na opakovanou událost, kterou založil jiný vyučující v předmětu.

   1 Přes pravé tlačítko myši lze kopírovat odkaz na událost, kterou aktuálně založil vyučující.

  ZOOM
  1. Je potřeba v ZOOM aplikaci či webovém rozhraní najít naplánovanou událost. Ta se nachází v sekci „Meetings“. Následně je potřeba kliknout na její název pro zobrazení podrobností schůzky, v aplikaci je ještě potřeba kliknout na volbu „Show Meeting Invitation“:

   1 Kliknutím na název zobrazíte podrobnosti schůzky.

   1 Kliknutím na název zobrazíte podrobnosti schůzky.

   1 Odkaz najdete až pod volbou „Show Meeting Invitation“.

  2. V podrobných informacích o schůzce potom vždy najdete odkaz, který můžete zadat studentům do IS MU.

   1 Odkaz na schůzku v aplikaci ZOOM.

   1 Odkaz na schůzku ve webovém rozhraní ZOOM.


Nenašli jste odpověď? Pošlete nám svůj dotaz na istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.