• 1.Jak se eviduje průběh SZZ?

  Průběh se eviduje v aplikaci „Termíny státní závěrečné zkoušky“. V den konání termínu SZZ zde nalezne předseda, členové komise a asistent komise odkaz na vyplnění průběhu zkoušky SZZ. Po vyplnění průběhu je nutné, aby jej všichni členové komise potvrdili.

  Aplikaci je k dispozici:

  Informační systém Studium (Státní závěrečná zkouška) Termíny státní závěrečné zkoušky

  1 Název termínu, datum a místnost - podle toho vyučující pozná, že edituje ten správný termín.

  2 Členy komise, předsedu i asistenta zadává dle zvyklostí dané fakulty obvykle studijní oddělení. Podle role vidí jednotlivé osoby různé možnosti a funkce.

  3 V den konání termínu SZZ se objeví odkazy na vyplnění průběhu státní závěrečné zkoušky.

  Pro orientaci v celém procesu můžete využít následující komentovaná videa z pohledu jednotlivých členů:

  Pohled předsedy komise, který rovnou i vyplňuje zápis (je to shodné pro asistenta, vyjma toho konečného potvrzení)

  Pohled člena komise

 • 2.Jak potvrdím zápis z průběhu SZZ?

  Potvrdit zápis je možné skrze odkaz, který členům komise přijde do e-mailu. Za každého studenta přijde členům komise jeden e-mail. Potvrzení souhlasu se zápisem je provedeno přímo v IS MU.

  1 Ke každému studentovi přijde e-mail pro potvrzení zápisu o průběhu SZZ.

  2 Odkaz pro potvrzení zápisu z průběhu SZZ daného studenta.

 • 3.Potvrzuje zápis z průběhu SZZ vedoucí a oponent závěrečné práce?

  Pokud je součástí termínu SZZ i obhajoba závěrečné práce, nemusí vedoucí a oponent průběh potvrzovat. Vedoucí nebo oponent potvrzují povinně průběh obhajoby pouze tehdy, pokud jsou zároveň členy zkušební komise.

 • 4.Do kdy je možné zápis průběhu SZZ upravit?

  Zápis průběhu SZZ je možné vytvořit a upravovat pouze v den státní závěrečné zkoušky. Pokud by bylo nutné zápis upravit ještě po potvrzení členy komise, je to možné, ale v tu chvíli se vynulují již zadaná potvrzení a členové komise musí znovu odsouhlasit tento nově upravený zápis.

  V další dny po konání zkoušky již komise nemá přístupný odkaz na úpravu zápisu. Editaci může provést studijní oddělení nebo např. asistent s přiděleným explicitním právem s_szz. Ve výjimečných případech může osoba s právem dodatečně poskytnout členům komise přímý odkaz do aplikace pro editaci zápisu.

 • 5.Kdo potvrzuje zápis z průběhu SZZ jako poslední?

  Poslední potvrzuje zápis předseda komise, který vyčká, až zápis potvrdí všichni ostatní členové komise. O tom bude předseda informován e-mailem, ve kterém obdrží odkaz k finálnímu potvrzení průběhu SZZ. Zápis je možné potvrdit i v následujících dnech po konání zkoušky prostřednictvím odkazu v zaslaném e-mailu. Doporučujeme však potvrzení zbytečně neodkládat.

 • 6.Co následuje po potvrzení zápisu komisí?

  Převod navržených a potvrzených známek komisí má v kompetenci studijní oddělení. Po převedení známek studijní oddělení vytvoří spis s potvrzeným zápisem o SZZ, který odešle děkanovi fakulty k elektronickému podpisu. Komise nemusí po potvrzení zápisu již nic podepisovat.

 • 7.Jakým způsobem lze archivovat k SZZ i videozáznamy?

  V případě distanční podoby SZZ může být požadováno pořízení videozáznamu zkoušky a archivace tohoto videozáznamu po několik let. Na tuto variantu je aplikace připravena. Pokud je toto potřeba, tak samotná archivace videí probíhá opět přímo v aplikaci „Termíny státní závěrečné zkoušky“:

  Informační systém Studium (Státní závěrečná zkouška) Termíny státní závěrečné zkoušky

  Asistent státnic najde správný termín a správného studenta. V den státnic se mu objeví odkaz „vložení videa z průběhu SZZ“ (resp. "doplňující údaje protokolu a přílohy" v případě doktorských zkoušek), s jehož pomocí může videosoubor či videosoubory nahrát (stačí je přetáhnout z disku). K videu se začne vytvářet přehrávač (operace může několik minut trvat) a jakmile je hotový, tak lze záznam přímo na stránce přehrávat. Celý postup je názorně ukázán ve videu (postup začíná stažením záznamu z videokonferenčního software, zde konkrétně MS Teams):

 • 8.Co dělat, když jako člen/předseda komise nevidím termín SZZ?

  Zkontrolujte si v pravém horním rohu fakultu a především správný semestr. Může se stát, že už pracujete v dalším semestru.

  Zkontrolujte si u kolegů, zda je na seznamu členů komise vyplněné skutečně Vaše jméno a Vaše učo. Pokud na seznamu chybíte nebo se jedná o Vašeho jmenovce, kontaktujte neprodleně studijní oddělení s žádostí o úpravu zkušebního termínu.

 • 9.Co dělat, když se student na termín nedostaví?

  Pokud se student dopředu omluví, pak průběh termínu nevyplňujete a nepotvrzujete.
  Pokud se student dopředu neomluví, zapište průběh (např. „nepřítomen“), zadejte hodnocení pomlčka (nedostavil se) a potvrďte termín jako obvykle.

 • 10.Mohu v rámci termínu odebrat člena komise, který se zkoušky nezúčastní?

  Pokud je povoleno měnit seznam členů komise, je možné jej upravit tak, aby odpovídal skutečnému stavu. Doporučujeme nastavit nepřítomnost člena/členů před samotným potvrzením průběhu. Předsedu komise nelze v termínu označit jako nepřítomného.

 • 11.Co se stane, když se člen nastaví jako nepřítomný, a jaký to bude mít vliv na potvrzení průběhu zkoušky?

  Pokud se člen komise z termínu odškrtne jako nepřítomný, nebude možné jej zadat jako zkoušejícího a nepřijde mu e-mail s výzvou k potvrzení průběhu zkoušky/obhajoby. Nepřítomný člen nebude moci potvrzovat průběh zkoušky/obhajoby. V případě doktorských a rigorózních zkoušek nepřítomný člen komise nebude zahrnut ani do tajného hlasování. Předseda komise bude moci na závěr průběh potvrdit i bez potvrzení ze strany nepřítomného člena.

 • 12.Bude muset nepřítomný člen komise potvrdit celkový výsledek zkoušky?

  Potvrzení se od nepřítomného člena bude vyžadovat v případě, že byl přítomen při zkoušení alespoň jednoho předmětu nebo obhajoby.

 • 13.Mohu do termínu SZZ přidávat další členy komise?

  Ne, v případě potřeby může dalšího člena dodatečně přidat studijní oddělení.

 • 14.SDZ: Kdo a jak hlasuje v tajné volbě?

  V tajné volbě musí hlasovat všichni přítomní členové komise doktorské zkoušky, kteří jsou uvedeni v aplikaci Termíny státní závěrečné zkoušky. Pokud je obsahem (doktorského či rigorózního) termínu více částí (předmět i obhajoba), hlasuje se o každé z nich zvlášť.
  Hlasování se provádí v aplikaci Termíny státní závěrečné zkoušky:

  Informační systém Studium (Státní závěrečná zkouška) Termíny státní závěrečné zkoušky
  kliknutím na odkaz „tajné hlasování o výsledku zkoušky/obhajoby“ u zkoušeného studenta. Tyto odkazy se zobrazí až v den konání termínu zkoušky. Z roletky lze vyberat ze dvou možností uspěl/neuspěl, resp. prospěl/neprospěl pro rigorózní řízení. Nelze se zdržet hlasování.
  Pokud zapisovatel vyzve členy komise kliknutím na tlačítko k hlasování, rozešle se všem členům komise e-mail s odkazem na toto hlasování.
  Teprve po tajném hlasování (nebo jeho ručním zadání v případě nestandardních situací či problémů) všech částí zkoušky je možné žádat o potvrzení zápisu všechny členy komise.

  Pro orientaci v celém procesu doktorské zkoušky včetně tajné volby můžete využít následující komentovaná videa z pohledu jednotlivých členů:

  Pohled předsedy komise, který rovnou i vyplňuje zápis:

  Pohled člena komise

  Tip

  Pokud člen komise omylem smaže e-mail s odkazem, stačí požádat kolegu a přeposlání jeho e-mailu. Odkaz k potvrzení / hlasování je pro všechny členy komise stejný. A nebo za pomoci vyhledávání v IS MU najít aplikaci „Termíny státní závěrečné zkoušky“ a správný den a studenta.

 • 15.SDZ: Lze zadat výsledky hlasování ručně?

  Ve chvíli, kdy komise hlasovala prezenčně, např. formou lístků, je možné zadat výsledky hlasování ručně. Tuto možnost naleznete u každého předmětu v aplikaci Termíny státní závěrečné zkoušky pod odkazem „vyplnit/editovat průběh SZZ“. Zaškrtnutím volby „Zadat tajné hlasování ručně“ můžete údaje vyplnit dle prezenčního hlasování.


Nenašli jste odpověď? Pošlete nám svůj dotaz na istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.