Řešitelský tým děkuje následujícím osobám za přispění či pomoc při tvorbě Informačního systému:

2016
Bc. Petru Vackovi, za návrh ikon pro Správce souborů a ikon agend ISu

2009
Tomáši Janouškovi, za realizaci TeXové sazby písemek

2006
RNDr. JUDr. Vladimíru Šmídovi, CSc., za soustavné provádění analýz a právních rozborů
Mgr. Janu Holečkovi, za sazbu Diploma Supplementu
RNDr. Petru Sojkovi, Ph.D., za instalaci a údržbu TeXového serveru

2005
Mgr. Pavlu Šmerkovi, za práci na konvertoru doc2txt, za přípravu systému pro vzdálený tisk a za realizaci programu pro vzdálené skenování do ISu

2003
Mgr. Davidu Košťálovi, za správu centrálních serverů

2002
prof. PhDr. Ing. Miloši Dokulilovi, DrSc., za překlady textů v uživatelských aplikacích do anglického jazyka

2001
Mgr. Radkovi Pelánkovi, za statistiky využití serverů Informačních systémů
Mgr. Jaromíru Skřivanovi, za aplikaci Prohlídka publikací

2000
RNDr. Petru Sojkovi, za design dokumentů se životopisy exportovaných do systému TeX a za předlohy pro tisky telefonních seznamů
Mgr. Lukáši Hejtmánkovi, za tvorbu Osobních stránek a vyhledávání osob
Mgr. Ivo Kočvarovi, za přípravu dokumentového serveru
Mgr. Davidovi Olszyňskému, za přípravu dokumentového serveru

1999
doc. Ing. Jiřímu Sochorovi, CSc., za přípravu a vektorizaci grafických ikon a log fakult
Mgr. Janu Kasprzakovi, za mailserver
Mgr. Danielu Kastnerovi, za práci na webovém rozhraní k mailserveru