„Informační systém vznikl v roce 1999 na Masarykově univerzitě a nyní jej provozujeme na 13 školách formou outsourcingu, což se v průběhu let ukázalo jako efektivní a udržitelný způsob provozu.“ Ing. Jitka Brandejsová
Manažerka vnějších vztahů a marketingu IS MU

Zapojené školy

Další informační systémy

Na stejném principu provozuje MU systém na odhalování plagiátů v závěrečných pracích Theses.cz, systém Odhalování plagiátů v seminárních pracích Odevzdej.cz, systém ke shromažďování, archivaci a prezentaci zaměstnaneckých děl Repozitar.cz a systém pro ověřování pravosti diplomů PravyDiplom.cz pro veřejné, státní a soukromé vysoké školy z ČR i ze zahraničí. Jejich aktuální seznam naleznete na stránkách systémů.

Theses.cz

Systém pro odhalování plagiátů mezi závěrečnými pracemi

https://theses.cz/

Odevzdej.cz

Systém pro odhalování plagiátů v seminárních nebo jiných pracích

https://odevzdej.cz/

Repozitar.cz

Repozitář vědeckých prací

https://repozitar.cz/

PravyDiplom.cz

Systém pro ověření pravosti čísla diplomu

https://pravydiplom.cz/