Zubní lékařství

Studijní obor Zubní lékařství zajišťuje co nejkvalitnější orální zdraví.

Rozbalit vše

Chcete se stát zubním lékařem? Na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity můžete studovat obor Zubní lékařství. Studium tohoto oboru je jedinou možností, jak se stát zubním lékařem.

Budete odborníkem, který se zabývá prevencí a léčbou onemocnění dutiny ústní, jako je zubní kaz, onemocnění závěsného aparátu zubů nebo náhradou ztracených zubů. Studium je také základem pro další možnou specializaci, například v ortodoncii, oboru, který se zabývá rovnáním zubů. Své znalosti můžete později využít i v maxilofaciální chirurgii. Jedná se o obor, který řeší, často ve spolupráci s lékaři dalších odborností, problematiku úrazů orofaciální oblasti a zabývá se léčbou nádorů v této lokalitě.

Zubní lékařství je tak zvaný dlouhý magisterský obor, trvá 5 let. Během studia vás ale vybaví veškerými potřebnými znalostmi o problematice nemocí dutiny ústní. Naučíte se i vše o jejich vztazích k celkovému zdravotnímu stavu pacienta. Po úspěšném absolvování studia tak budete schopni okamžitě nastoupit dráhu zubního lékaře a bez odborného dohledu pracovat nejčastěji v ambulantních zařízeních a privátních praxích.

Výhodou studia Zubního lékařství je téměř okamžité propojení získaných teoretických poznatků s jejich praktických uplatněním. Studium je dosti náročné a vyžaduje zvládnutí velkého množství jak teoretických, tak i praktických znalostí. Odměnou pro vás bude velmi kvalitní vzdělání umožňující získání prestižního, zajímavého a lukrativního povolání s vysokým uplatněním na trhu práce.

Je studium tohoto oboru pro Vás?

- Máte silnou motivaci stát se lékařem a pomáhat lidem?

- Nevadí vám věnovat studiu velké množství času?

- Jste manuálně zručný a baví vás pracovat rukama?

- Disponujete dobrou schopností komunikovat s lidmi? Umíte je přesvědčit pro dobrou věc?

- Máte empatické cítění? Dokážete se vcítit do emocí jiných a chápat je?

- Dokážete převzít za své jednání odpovědnost a obhájit svá rozhodnutí?

- Dovedete odolávat psychické zátěži i fyzické námaze?

- Baví vás týmová, ale i samostatná práce?

Pokud je většina odpovědí na dané otázky kladná, pak Vás rádi přivítáme v řadách studentů tohoto oboru.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • odborně vykonávat činnost preventivní, diagnostickou, léčebně protetickou, léčebnou, posudkovou, dispenzární. Jsou zajištěny odpovídající znalosti:
  • a) o konstituci, fyziologii a chování zdravých a nemocných jedinců a o vlivu přírodního a sociálního  prostředí na zdravotní stav člověka, pokud mají tyto znalosti vztah k zubnímu lékařství
  • b) o struktuře a funkci zubů, úst, čelistí a okolních tkání zdravých i nemocných a o jejich vztahu k celkovému zdravotnímu stavu a k fyzické a sociální pohodě pacienta.
  • c) klinických oborů a metod, které poskytují komplexní přehled o anomáliích, lezích a nemocích zubů, úst, čelistí a okolních tkání a o preventivních, diagnostických a léčebných postupech
  • d) přiměřené klinické praxe pod příslušným dohledem
(?)

Jako absolventi Zubního lékařství najdete široké uplatnění v praxi. Můžete působit v privátní ambulantní sféře, ale i v nemocničních zařízeních na Stomatologických klinikách. Po absolvování doktorského studia můžete také pracovat jako vědečtí pracovníci, věnovat se komerčním aktivitám ve zdravotnictví nebo být aktivní v akademické sféře jako učitelé na vysokých školách lékařského zaměření.

(?)
  • Zubní lékař
(?)

1. Povinnosti, které musí student splnit v průběhu studia, určuje časový plán, který je v souladu se Studijním řádem a zkušebním řádem Masarykovy univerzity v Brně (úspěšné uzavření všech roků studia, tj. úspěšné ukončení všech předmětů, které byly předepsány studijním plánem pro 1. až 5.rok studia).

2. Podmínkou uzavření studia programu Zubního lékařství je získání 300 kreditů z předepsaných zápočtů, kolokvií, zkoušek, státních rigorózních zkoušek jednotlivých předmětů, do doby dané maximální možnou délkou studia.

Kromě povinných předmětů je studentům nabízena též výuka volitelná. Zahrnuje volitelné předměty, volitelné přednášky a výběrové klinické stáže. Informace o nabídce volitelné výuky na LF jsou uváděny u rozpisů výuky pro jednotlivé roky. Volitelné předměty jsou dále všechny předměty, které jsou v daném období vyučovány na fakultách Masarykovy univerzity a jejichž zápis je pro studenty daného programu povolen.

(?)

Praktická výuka je stěžejní součástí výuky Zubního lékařství. Začíná už od 1. semestru, a to v rámci simulované výuky v předmětu Preklinické zubní lékařství. S prvními pacienty přijdete do kontaktu od 4. semestru studia. Budete je vyšetřovat a ošetřovat v rámci jednotlivých oborů zubního lékařství. K maximálnímu zintenzivnění praktické výuky dojde v 10. semestru, kdy budete muset v sedmitýdenní stáži zvládnout komplexní ošetření pacienta.

Kromě stáží v rámci výuky jednotlivých předmětů absolvují studenti ve smluvních zařízeních prázdninové praxe. Většinou v privátních zařízeních, zubních laboratořích a na klinických pracovištích:

- po 2. semestru – 1 týden praxi v zubní laboratoři a 1 týden praxi v zubní ordinaci

- po 4. semestru – 1 týden praxi s náplní práce dentálního hygienisty

- po 6. semestru – 2 týdny odborné ordinační praxe z oboru praktické zubní lékařství

- po 8. semestru – 4 týdny odborné ordinační praxe z oboru praktické zubní lékařství

Praktická výuka je tedy nedílnou součástí tohoto studijního oboru.

(?)

Studijní program zaručí absolvování výuky v pětileté prezenční formě teoretické a praktické výuky v:

a) Základních předmětech: Lékařská chemie, Lékařská biofyzika, Lékařská biologie;

b) Lékařsko-biologických předmětech a předmětech z všeobecného lékařství: Anatomie, Histologie a embryologie, Fyziologie, Lékařská biochemie, Patologická anatomie, Patologická fyziologie, Farmakologie, Mikrobiologie, Hygiena, Preventivní lékařství a epidemiologie, Radiologie, Rehabilitace, Chirurgie, Vnitřní lékařství, Pediatrie, Otorhinolaryngologie, Dermatovenerologie, Psychiatrie, Neurologie, Anesteziologie;

c) Speciálních předmětech Zubního lékařství: Preklinické zubní lékařství, Materiály a technologie v zubním lékařství, Gnatologie, Orální histologie a embryologie v zubním lékařství, Protetické zubní lékařství, Konzervační zubní lékařství, Preventivní zubní lékařství, Anestezie a sedace v zubním lékařství, Orální chirurgie, Orální patologie, Klinická praxe - praktické zubní lékařství, Dětské zubní lékařství, Ortodoncie, Parodontologie, Orální medicína, Orální radiologie – zobrazovací metody zubního lékařství, Deontologie, Management zubního lékařství, Odborná praxe zubního lékařství.

Rozsah státních rigorózních zkoušek:

1.Konzervační zubní lékařství, dětské zubní lékařství, parodontologie

2.Protetické zubní lékařství, ortodoncie

3.Orální a maxilofaciální chirurgie

(?)

Absolventi studijního oboru Zubní lékařství mohou pokračovat v doktorském studiu téhož oboru, případně v oborech příbuzných.

(?)
0
Aktivní studenti
0
Obhájené závěrečné práce

Specifikace oboru

Obor: Zubní lékařství
Zkratka: ZL
Kód: 5104T003
Typ: celoživotní vzdělávání
Titul: žádný
Program: C9999 C-CV Celoživotní vzdělávání
Lékařská fakulta
Obor zajišťuje:
Lékařská fakulta