Skandinávská studia

Scandinavian experience.

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Bakalářský obor Skandinávská studia (Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky) je koncipován jako "areal studies", záměrem je zprostředkovat co nejširší záběr vědění o všech oblastech současné skandinávské společnosti a kultury. V oblasti lingvistické je centrálním jazykem švédština, tedy i švédská kultura a společnost. V povinně volitelných předmětech - diskurz o procesu evropské integrace, o demokracii a životním stylu na pozadí skandinávských dějin a umění, ale také na pozadí aktuálních problémů skandinávské společnosti. Cílem je připravit studenty na profesionální dráhu (překladatele, tlumočníka, korespondenta) nebo na navazující typy magisterského studia na MU, jiných vysokých školách v ČR, ale také v zahraničí. Nejvyšší hodnotou je důraz na rozvoj individuálního profilu studenta.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • rozumět švédskému textu na úrovni B2
  • vyjadřovat se švédsky aktivně na úrovni B1-B2
  • mít přehled o skandinávské geografii, historii a literatuře a umění
  • být schopen kritické analýzy literárních děl
  • být schopen pozitivní sebereflexe v kontextu skandinávských témat
(?)

Absolventi oboru Skandinávská studia se mohou uplatnit v řadě profesních oborů, které souvisejí s oblastí Skandinávie a skandinávské kultury, tedy v cestovních kancelářích, jako průvodci, tlumočníci a korespondenti. Mohou pracovat ve státní správě, mezinárodních organizacích a hospodářských podnicích. Další příležitosti jsou ve školství a žurnalistických profesích.

(?)
  • Učitel jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky
(?)

Standardní doba studia je tři roky (6 semestrů)

Největší počet hodin je věnován získání jazykové kompetence.

Studenti mají možnost vybírat si z řady e-learning ELF kurzů.

Studenti mají možnost vycestovat na letní jazykové kurzy apod.

(?)

Praxe je v curriculu prostřednictvím workshopů a uměleckých realizací (pěvecký sbor SIST, divadelní soubor)

(?)

Bakalářská práce v rozsahu požadovaném katedrou ÚGNN.

Státní závěrečná zkouška (písemná a ústní)

(?)

Navazující magisterské studium oboru "Skandinávská studia".

(?)
37
Aktivní studenti
83

Specifikace oboru

Obor: Skandinávská studia
Zkratka: SKAN
Kód: 7310R292
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 30. 4. 2020
Program: B7310 B-FI Filologie

Nejčastěji zapisované předměty