Oftalmologie

Oko je okno do duše.

Rozbalit vše

Cílem studia je získání přehledu o základních onemocněních postihujících oko, oční adnexa, zrakovou dráhu a očnici. Studium vede k poznání základních vyšetřovacích metod. Studium přináší přehled základních terapeutických možností. Student se během studia naučí vyšetřit naturální zrakovou ostrost a používat štěrbinovou lampu.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Popsat základní vyšetřovací a některé specializované metody očního lékařství.
  • Popsat základní onemocnění postihující oko, zrakovou dráhu a očnici a jejich terapeutické možnosti.
  • Student je schopen vyšetřit naturální zrakovou ostrost.
  • Student je schopen vyšetřit přední segment oční na štěrbinové lampě.
  • Student je schopen poskytnout základní první pomoc (vypláchnout spojivkový vak, evertovat víčko, odstranit cizí těleso ze spojivkového vaku).
(?)

Studenti jsou připravování na práci na očním oddělení a na oční ambulanci.

(?)
  • Lékař
(?)

Předmět probíhá ve formě blokové výuky. Stáž probíhá 7,5 pracovního dne. Jedná se o povinný předmět. Podmínkou přístupu ke zkoušce je získání zápočtu (tj. absolvování blokové stáže a napsání zápočtového testu na požadovaný počet bodů).

(?)

Samostatná praxe není součástí tohoto předmětu.

(?)

Podmínkou ukončení studia je získání zápočtu (absolvování předepsané výuky a napsání závěrečného testu na předepsaný počet bodů) a absolvování ústní zkoušky (praktická část - vyšetření pacienta, zodpovězení tří otázek).

(?)
0
Aktivní studenti
1

Specifikace oboru

Obor: Oftalmologie
Zkratka: OFT
Kód: 5103V040
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P5153 D-OL4 Oftalmologie (čtyřleté)
Lékařská fakulta
Obor zajišťuje:
Lékařská fakulta
Garant oboru:
prof. MUDr. Eva Vlková, CSc.