Ošetřovatelská péče v gerontologii

Rozbalit vše

Cílem navazujícího magisterského studia je umožnit absolventům získat úplné vysokoškolské vzdělání a realizovat holisticky pojímanou ošetřovatelskou péči u dospělé populace. Studium akceptuje interdisciplinární a systémový přístup, profesionální komunikaci a realizaci preventivních i terapeutických intervencí. Program připravuje sestru pro realizaci specializované ošetřovatelské péče v primární, sekundární a terciální sféře zdravotnických a sociálních služeb, v ošetřovatelské výzkumu, ve zdravotnické politice, v administrativě oboru ošetřovatelství.

(?)

Absolventi magisterského studia oboru ošetřovatelská péče v gerontologii se uplatní: v lůžkových zdravotnických zařízeních nemocnic (geriatrická oddělení, oddělení následné péče, pracoviště léčby bolesti, oddělení paliativní péče), v zařízeních následné zdravotnické a sociální péče, v agenturách domácí péče, v komunitních centrech pro seniory, při edukaci seniorů a rodinných příslušníků, v ošetřovatelské vědě a výzkumu.

(?)
  • Všeobecná sestra
(?)
0
Aktivní studenti
0
Obhájené závěrečné práce

Specifikace oboru

Obor: Ošetřovatelská péče v gerontologii
Zkratka: GE
Kód: 5341T013
Typ: celoživotní vzdělávání
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N5345 N-SZ Specializace ve zdravotnictví