Otorinolaryngologie

Správně diagnostikovat a léčit onemocnění uší, horních dýchacích a polykacích cest a zevního krku. Nemoci uší, nosu a krku pod drobnohledem.

Doktorské prezenční, čeština, 4 roky 
Doktorské kombinované, čeština, 4 roky 
Doktorské prezenční, angličtina, 4 roky 
Doktorské kombinované, angličtina, 4 roky 
Rozbalit vše

Otorhinolaryngologie patří k základním klinickým oborům, zabývá se horními dýchacími a polykacími cestami, kochleovestibulárním ústrojím a viscerální částí krku. Klinické vyšetřovací metody otorhinolaryngologie jsou velmi náročné na čas a zručnost. Hluboko umístěné prostory ucha, nosu, nosohltanu, hrtanu, jícnu a lebeční spodiny vyžadují při vyšetření a chirurgické léčbě výjimečnou schopnost orientace, zručnosti, trpělivosti a jemnosti. Onemocnění ORL orgánů je velmi časté a co do četnosti se uvádí třetí největší výskyt nemocných (za interním a chirurgickým oborem). Obor otorhinolaryngologie je důležitý nejen jako jedna ze základních medicínských disciplín, ale také pro všeobecné lékaře, poněvadž ORL pacienti tvoří cca 30 % ambulantních nemocných. V pediatrických ambulancích je procento ORL pacientů ještě vyšší. Otorhinolaryngologie se zabývá urgentními diagnózami ohrožujícími nemocné na životě (krvácení, dušení, cizí tělesa, poleptání kyselinami a louhy, náhlá ztráta sluchu, akutní závratě apod.). Každý lékař by měl být informován o této urgentní léčbě.

Hlavním cílem pregraduální výuky otorinolaryngologie je seznámit studenty s aplikovanou anatomií hlavy a krku, naučit je základy diagnostiky, diferenciální diagnostiky a léčby chorob ušních nosních a krčních.

Hlavním cílem doktorského studijního programu „Otorhinolaryngologie“ je osvojení si vědeckého bádání a samostatné tvůrčí činnosti v oblasti výzkumu týkající se otorinolaryngologie.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • u pregraduálního studia: provést základní klinické otorinolaryngologické vyšetření;
  • rozpoznat normální nález u vyšetřované osoby;
  • u patologického nálezu navrhnout další vyšetřovací postup;
  • navrhnout základní léčbu.
  • U doktorského studijního programu: Schopnost samostatné vědecké práce v otorinolaryngologii.
(?)

Otorhinolaryngologie je součástí magisterského studia medicíny, po jehož absolvování a dalším specializačním vzdělávání může absolvent pracovat jako lékař ve státních i soukromých zařízeních, případně jako odborný lékař oboru otorhinolaryngologie.

Uplatnění absolventů doktorského studijního programu: Samostatná tvůrčí činnost v oboru otorinolaryngologie.

(?)
  • Lékař
(?)

Magisterský studijní program: Studenti povinně absolvují 45 hodin praktické výuky, důležitou součástí výuky je i 15 hodin přednášek.

Doktorský studijní program:

Standardní doba studia je nejméně tři a nejvýše čtyři roky.

Do studijního plánu je třeba zařadit povinný předmět Anglický jazyk a dále je třeba vybrat čtyři z povinně volitelných předmětů (Molekulární biologie a genetika, Nové trendy v patologické fyziologii, Trendy v lékařské imunologii, Analýza klinických dat, Etika vědecké a experimentální práce, Rétorika, Kultura mezilidské komunikace, Získávání vědeckých informací, Plánování, Organizace a hodnocení klinických studií, Uživatel počítačové sítě). Povinným odborným studijním předmětem je Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, k němu je třeba zvolit jeden z níže uvedených odborných předmětů:

Onkologie ORL oblasti

Traumatologie ORL oblastí

Chirurgie štítné žlázy

Endonazální operace

Kofochirurgie

Otoneurologie

Fonochirurgie

Do plánu je třeba zařadit i další povinnosti:

Aktivní účast na vzdělávacích akcích

Pravidelné studium odborné literatury

Pedagogická činnost v rozsahu nejvýše 50 hodin za standardní dobu studia

Příprava disertační práce

Příprava teoretických podkladů k disertační práci v publikační formě

Publikační výstup: minimálně 2 publikace jako 1. autor v českém odborném časopise a jako 1. autor nebo spoluautor v časopise s IF

Konzultace disertační práce se školitelem

Prezentace dílčích výsledků disertační práce na odborném semináři

(?)

Magisterský studijní program: Studenti se povinně zúčastní praktické výuky v podobě stáží na Klinice otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN u sv. Anny a ORL klinice FDN Brno.

Doktorský studijní program: Praxe se uskutečňuje na pracovišti, kde má doktorand pracovní úvazek.

(?)

Magisterský studijní program: 100% účast na praktické výuce a úspěšná zkouška.

Doktorský studijní program:

Splnit 240 kreditů za studium

Absolvovat minimálně 5 společných předmětů.

Splnit publikační minimum 30 kreditů, vč. 1 publikace s IF.

Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce, kterými se prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje.

Disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění.

(?)
0
Aktivní studenti
14

Specifikace oboru

Obor: Otorinolaryngologie
Zkratka: ORL
Kód: 5103V042
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P5137 D-OR4 Otorhinolaryngologie (čtyřleté)
Lékařská fakulta
Obor zajišťuje:
Lékařská fakulta