Geometrie

Krása je na prvním místě: Na světě není stálé místo pro ošklivou matematiku. (G. H. Hardy)

Rozbalit vše

Studijní obor Geometrie je zaměřen na studium diferenciální geometrie, globální analýzy a algebraické topologie. Významnou roli hraje téma diplomové práce. To určuje nejen výběr volitelných kurzů, ale především směr samostatného studia speciálních partií výše uvedených disciplin. Cílem studia je seznámit studenty se základními pojmy a metodami oborů souvisejících s moderní diferenciální geometrií. Kromě těchto širších základů bude mít absolvent hlubší znalosti oboru své diplomové práce.

Absolventi jsou vzděláni v problematice základních i pokročilých disciplín klasické matematické analýzy, algebry, geometrie a topologie.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • samostatného a tvůrčího přístupu k formulaci a řešení problémů;
  • používat rozvinuté abstraktní myšlení, geometrickou představivost a koncepční myšlení;
  • samostatné vědeckovýzkumné práce v abstraktních i aplikovaných matematických oborech a jejich specializovaných zaměřeních;
  • rozumět základním pojmům a metodám oborů souvisejících s moderní diferenciální geometrií.
(?)

Absolventi mohou pracovat v základním a aplikovaném výzkumu, v manažerských profesích a všude tam, kde je třeba spojovat teoretické poznatky matematiky s konkrétními praktickými postupy. Konkrétně v ústavech AVČR, na vysokých školách i v institucích využívajících aplikovaných matematických metod.

Uplatní se dobře zejména v základním výzkumu, ve výuce na vysokých školách, při vytváření geometrických modelů v technických a přírodovědných oborech, při tvorbě softwaru.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

1. Každý semestr si zapsat předměty v hodnotě aspoň 20 kreditů.

2. Zapsat si během studia všechny povinné předměty rozdělené do tří skupin: základní (37 kreditů), diplomovou práci (30 kreditů) a jazykovou přípravu (2 kredity).

3. Zapsat si povinně volitelné předměty v hodnotě aspoň 17 kreditů.

4. Zvolit téma diplomové práce do konce 3. týdne výuky v 1. semestru.

(?)

Není vyžadována.

(?)

1. Získat během studia aspoň 120 kreditů.

2. Absolvovat všechny povinné předměty rozdělené do tří skupin:

základní (37 kreditů), diplomovou práci (30 kreditů) a jazykovou přípravu (2 kredity).

3. Získat 17 kreditů z povinně volitelných předmětů.

4. Zvolit téma diplomové práce do konce 3. týdne výuky v 1. semestru.

5. Absolvovat úspěšně všechny části státní závěrečné zkoušky.

(?)

Po absolvování lze pokračovat v doktorském studiu oborů Geometrie nebo Algebra.

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Geometrie
Zkratka: GEOM
Kód: 1101T009
Typ: rigorózní řízení
Titul: RNDr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: R1101 Rig-MA Matematika
Přírodovědecká fakulta
Obor zajišťuje:
Přírodovědecká fakulta