EN

Organizace a řízení VaV a management projektů ve VaV (projekt PREFEKT) – Katalog oborů MU

Organizace a řízení VaV a management projektů ve VaV (projekt PREFEKT)

Podrobnosti o oboru nejsou k dispozici.

2
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Organizace a řízení VaV a management projektů ve VaV (projekt PREFEKT)
Zkratka: PRFKT
Kód: PREFEKT
Typ: celoživotní vzdělávání
Titul: žádný
Akreditace: do
Program: C9999 C-CV Celoživotní vzdělávání
Celouniverzitní studia
Obor zajišťuje:
Celouniverzitní studia