Počítačové sítě a komunikace

Rozbalit vše

Obor je zaměřený na získání pokročilých znalostí architektur, principů operací a zásad provozu počítačových sítí. Obor je koncipován tak, aby uspokojil jak zájemce o prakticky orientované pokročilé informace a znalosti z oblasti počítačových sítí a jejich aplikací, tak i zájemce o hlubší seznámení s teoretickými základy oboru a studium počítačových sítí jako speciálního případu distribuovaných systémů. Kromě znalostí v oblasti počítačových sítí student získá znalosti o bezpečnosti, principech práce s multimediálními daty, základní znalosti v oblasti paralelních systémů a nezbytné teoretické zázemí.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • porozumět architektuře a principům fungování počítačových sítí, se speciálním zaměřením na paketové sítě;
  • porozumět principům síťových protokolů, schopnost vybrat protokoly vhodné pro konkrétní aplikační skupiny/typy;
  • vysvětlit základy počítačových sítí a vztah primárních komponent;
  • navrhovat počítačové sítě, včetně rozhodnutí o směrování či přepínání;
  • navrhovat aplikace používající distribuované služby, včetně webových a gridových služeb;
  • porozumět požadavkům multimédií, schopnost navrhovat multimediální systémy (od záznamu přes kódování a přenos až po presentaci);
  • spravovat i rozsáhlé počítačové sítě.
(?)

Absolvent bude schopen působit jako projektant rozsáhlých sítí, vedoucí oddělení počítačových sítí nebo vedoucí projektů, případně jako samostatný odborník na aplikace počítačových sítí nebo jejich bezpečnost. Absolvent bude rovněž moci pokračovat v doktorském studiu se zaměřením na počítačové sítě, případně obecněji na oblast počítačových systémů, bezpečnost nebo v oblasti paralelních a distribuovaných systémů.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia oboru činí čtyři semestry. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 120 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Povinné předměty tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru. Povinně volitelné předměty si student volí podle svého zájmu a své budoucí odborné orientace. Studenti se při průchodu studiem mohou řídit studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Katalog obsahuje doporučený průchod studiem včetně volby povinně volitelných předmětů. Informace ze studijních katalogů jednotlivých imatrikulačních ročníků naleznete na studijním oddělení nebo na stránkách fakulty, viz https://www.fi.muni.cz/katalog/.

(?)

Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, která se skládá z obhajoby diplomové práce a ústního přezkoušení odborných, oborově specifických znalostí. K ústní zkoušce přistupuje student bez přípravy, během zkoušky uchazeč zodpoví na dvě až tři otázky položené zkušební komisí. Celá zkouška (obhajoba i ústní zkoušení) trvá obvykle 60 minut, z toho přibližně polovinu zabírá obhajoba diplomové práce a polovinu zkoušení. Více informací o státní závěrečné zkoušce a o otázkách lze nalézt na stránkách fakulty https://www.fi.muni.cz/studies/szz_mgr/.

(?)

Absolventi mohou pokračovat v doktorských studiích na Fakultě informatiky.

(?)
0
Aktivní studenti
3

Specifikace oboru

Obor: Počítačové sítě a komunikace
Zkratka: PSK
Kód: 1801T022
Typ: rigorózní řízení
Titul: RNDr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: R1801 Rig-IN Informatika
Fakulta informatiky
Obor zajišťuje:
Fakulta informatiky