Optika a optometrie

Rozbalit vše

Optometrie je bakalářské zdravotnické povolání. Optometrista po úspěšném ukončení studia samostatně stanovuje refrakční vadu klienta, navrhuje optimální optickou pomůcku a aplikuje kontaktní čočky. Optometristé a oční lékaři využívají při diagnostice očních vad vysoce sofistikované vyšetřovací optické a oftalmologické přístroje. V průběhu studia se posluchači seznámí s jejich použitím i v komplikovaných případech na pracovištích očních klinik v Brně (Fakultní nemocnice u svaté Anny, Fakultní nemocnice Brno-Bohunice a Fakultní dětská nemocnice), seznámí se s výrobou optických pomůcek na pracovištích blízko Fakultní nemocnice u svaté Anny na pracovišti Katedry Optometrie a ortoptiky na Komenského náměstí, v očních optikách v Brně a aplikačních střediscích kontaktních čoček. Studium se skládá z matematicko-fyzikálního základu, se všeobecným optickým zaměřením jako základní průpravy pro studium optometrie, dále lékařských a biologických předmětů zaměřených na potřebné znalosti z anatomie, fyziologie, farmakologie a oftalmologie, předmětů optometristických, které tvoří hlavní náplň studia a z kursu základů ekonomiky a právních předpisů.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • péče o klienta bez odborného dohledu a s odborným dohledem u dětí do 15 let;
  • doporučení odpovídající korekční pomůcky;
  • vyšetřování zrakových funkcí a provádění metrických měření refrakce oka, určení refrakční vady;
  • poradenská činnost o oblasti refrakčních vad;
  • podle povahy očního onemocnění doporučuje následnou návštěvu očního lékaře;
  • aplikace kontaktních čoček včetně poučení a doporučení systémů péče;
  • pracuje s oftalmologickými přístroji, nestanovuje diagnózu.
(?)

Absolventi nacházejí uplatnění jako samostatně pracující optometristé, dále v provozovnách očních optik, v ambulancích očních lékařů a očních lůžkových oddělení, v aplikačních střediscích kontaktních čoček, střediscích pro aplikaci zvětšujících pomůcek, dále ve specializovaných zařízeních pro slabozraké, v centrech pro korekci získaných poruch zraku.

(?)
  • Optometrista
(?)

Standardní doba studia je šest semestrů, zakončeno státní závěrečnou zkouškou praktickou i teoretickou, včetně obhajoby bakalářské práce. Studenti se řídí studijním katalogem.

(?)

Součástí studia je odborná praxe v provozovnách oční optiky, na optometrických pracovištích, na klinických i ambulantních oftalmologických zařízeních.

(?)

Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou z optiky a výroby korekčních pomůcek, praktické zkoušky u nemocného (vyšetření refrakční vady, zrakových funkcí na oftalmologických přístrojích a stanovení základní diagnózy a diagnostického postupu), obhajoby závěrečné práce a ústní státní závěrečné zkoušky z předmětu “Základy oftalmologie, refrakční vady a jejich korekce, fyzikální a geometrické optiky, kontaktních čoček a optometrie“.

(?)

Absolvent bakalářského studia může po úspěšném složení přijímacích zkoušek pokračovat v navazujícím studijním magisterském programu Specializace ve zdravotnictví, obor Optometrie.

(?)
0
Aktivní studenti
0
Obhájené závěrečné práce

Specifikace oboru

Obor: Optika a optometrie
Zkratka: OPOP
Kód: 5345R007
Typ: celoživotní vzdělávání
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B5345 B-SZ Specializace ve zdravotnictví
Lékařská fakulta
Obor zajišťuje:
Lékařská fakulta
Garant oboru:
doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc.