Andragogika

K sobě, k druhým, k profesi.

Rozbalit vše

Cílem studia je připravit odborníky pro odbornou a koncepční práci v oblasti celoživotního učení a vzdělávání dospělých.

Obsah studia je soustředěn ke čtyřem základním oblastem:

Řízení vzdělávání

Výzkum a evaluace

Celoživotní poradenství

Didaktika vzdělávání dospělých

Absolvent navazujícího magisterského studia Andragogiky je připraven pro odbornou a koncepční práci v oblasti celoživotního učení a vzdělávání dospělých.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Odborně a koncepčně pracovat v oblasti celoživotního učení a vzdělávání dospělých.
  • Samostatně plánovat, řídit, realizovat a hodnotit mnohostranné vzdělávací aktivity zaměřené na dospělé.
  • Ovládá adekvátní didaktické a metodické přístupy ke vzdělávání dospělých, jako jsou e-learning, pedagogika osobnostního a sociálního rozvoje atd.
(?)

Absolventi oboru Andragogika se uplatňují v institucích vzdělávajících dospělé coby vyučující a lektoři, v personálních odděleních podniků a v podnikovém vzdělávání coby personalisté a manažeři vzdělávání.

(?)

Standardní doba studia oboru činí čtyři semestry. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 120 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Z toho za zkoušku z cizího jazyka 4 kredity, dále za dva povinně absolvované semináře k magisterské diplomové práci 30 kreditů a 86 kreditů za oborové předměty. 86 kreditů za oborové předměty se skládá ze: 46 kreditů A (povinné předměty), 30 kreditů B (povinně volitelné předměty) a 10 kreditů C (volitelné předměty) z fakultní, případně celouniverzitní nabídky (kredity C mohou být nahrazeny kredity B). Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků naleznete na stránkách fakulty.

(?)

Povinnou součástí studia oboru je odborná praxe provázená supervizí v celkovém rozsahu 100 hodin. Odborná praxe má za cíl otevřít studentům prostor pro získání praktických dovedností a kompetencí pro práci ve vzdělávání dospělých. Součástí praxe je rovněž prezentace vlastní práce studentů v průběhu praxe a následná reflexe získané zkušenosti. Praxe probíhá v každém semestru.

(?)

Studium je zakončeno obhajobou diplomové práce a státní závěrečnou zkouškou.

Více informací lze nalézt na stránce katedry:

https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/navazujici-magisterske-studium/10476-andragogika#predmety

(?)

Absolvent magisterského studijního oboru může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v libovolném doktorském studiu.

(?)
0
Aktivní studenti
64

Specifikace oboru

Obor: Andragogika
Zkratka: ANDR
Kód: 7501T001
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N7501 N-PD Pedagogika
Filozofická fakulta
Obor zajišťuje:
Filozofická fakulta
Garant oboru:
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.

Odkaz na stránky katedry: https://pedagogika.phil.muni.cz/