Statistika a analýza dat

Magisterské navazující prezenční jednooborové, čeština, 2 roky 
Rozbalit vše

Magisterský obor Statistika a analýza dat je zaměřen na studium matematicko-statistických metod pro analýzu hromadných dat, jejich počítačovou implementaci a na metody a způsoby počítačového zpracování rozsáhlých datových souborů. Podle zaměření diplomové práce si student vybírá volitelné kurzy a tím určuje své speciální zaměření v rámci studijního oboru. Cílem studia je seznámit studenty se základy matematické statistiky, programovacími jazyky, databázovými systémy a moderními metodami používanými při zpracování hromadných dat a signálů. Dále vybavit studenty základními znalostmi potřebnými při statistické analýze a počítačovém zpracování datových souborů, které jsou používány v nejrůznějších oblastech lidské činnosti.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • tvůrčím způsobem aplikovat matematické a statistické metody a modely v přírodních vědách, ekonomii a v technických vědách;
  • předvést dobrý přehled moderních metod používaných při analýze hromadných dat, zejména parametrických i neparametrických statistických technik a spektrálních přístupů včetně waveletové transformace;
  • tvůrčím způsobem modifikovat a rozvíjet ovládnuté metody, vytvářet příslušný software a bude umět analyzovat informaci obsaženou v datových souborech různých typů.
(?)

Předpokládá se uplatnění absolventů při řešení interdisciplinárních úloh zejména v oblasti ekonomie, bankovnictví, biometriky, životního prostředí a v dalších přírodovědných i technických oborech.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Studium je zakončeno státní magisterskou zkouškou a obhajobou diplomové práce.

(?)
0
Aktivní studenti
56

Specifikace oboru

Obor: Statistika a analýza dat
Zkratka: STAT
Kód: 1101T031
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N1101 N-MA Matematika