Chemoinformatika a bioinformatika

Magisterské navazující prezenční jednooborové, čeština, 2 roky 
Rozbalit vše

Chemoinformatika se zaměřuje na práci s malými molekulami jako jsou například molekuly léků a nachází uplatnění v oblastech farmacie, návrhu nových léků, výpočtu vlastností molekul a podobně. Bioinformatika se zabývá zpracováním proteinů a nukleových kyselin a výsledky získané aplikací bioinformatických metodik jsou velmi přínosné například pro oblast zdravotnictví, biotechnologií a potravinářství. Oba tyto obory vznikly díky tomu, že nedávno vyvinuté vysoce výkonné metody analýzy molekul poskytují stále větší množství informací o struktuře DNA, proteinů i léků. Moderní IT technologie umožňují tyto rozsáhlé sady dat ukládat, navrhovat nové chemické entity a také na základě těchto dat získávat informace významné pro oblast medicíny, farmacie, průmyslu i výzkumu. Cílem studijního oboru Chemoinformatika a bioinformatika je vychovat odborníky, kteří budou schopni na jedné straně porozumět chemickým aspektům problematiky a na druhé straně dokáží pracovat s molekulami zapsanými v počítači a navrhovat a implementovat metody pro jejich studium a zpracování.

Navazující dvouletý magisterský program Biochemie připravuje vysokoškolsky vzdělané odborníky, kteří mají přehled o oblastech biochemie jako je enzymologie, aplikovaná mikrobiologie, bioanalytická chemie, enzymové inženýrství, klinické biochemie, apod., kteří budou schopni získané poznatky aplikovat při řešení výzkumných úkolů i všech odborných problémů v budoucím zaměstnání.

(?)

Absolventi oboru mají následující uplatnění: Farmaceutický průmysl, vývoj léků Medicínský výzkum a zdravotnictví Vývoj IT produktů se související tématikou Biotechnologie a potravinářství Práce v interdisciplinárních týmech, koordinace spolupráce přírodovědců a informatiků.

(?)

Další vzdělávání je možné v chemických doktorských studijních programech.

(?)
0
Aktivní studenti
27

Specifikace oboru

Obor: Chemoinformatika a bioinformatika
Zkratka: CHI
Kód: 1406T009
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N1406 N-BCH Biochemie