Geologie aplikovaná a environmentální

Podrobnosti o oboru nejsou k dispozici.

0
Aktivní studenti
1

Specifikace oboru

Obor: Geologie aplikovaná a environmentální
Zkratka: GAE
Kód: 1202T010
Typ: rigorózní řízení
Titul: RNDr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: R1201 Rig-GE Geologie
Přírodovědecká fakulta
Obor zajišťuje:
Přírodovědecká fakulta