Joint Master Programme in International Relations: Europe from the Visegrad Perspective

Magisterské navazující prezenční jednooborové, angličtina, 2 roky 
Rozbalit vše

Společný magisterský program mezinárodních vztahů je vyučován konsorciem VNDREAM složeném ze čtyř středoevropských univerzit. Nabízí studium mezinárodních vztahů, evropské politiky a ekonomiky, společnosti a kultury perspektivou střední Evropy.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • aplikovat teoretické znalosti v praxi na současné problémy středoevropské politiky, mezinárodních vztahů a mezinárodních organizací
  • vysvětlit současné politické procesy ve Střední Evropě a jejich výsledky
  • analyzovat vliv a dopad sttředoevropského zapojení do řešení globálních problémů
(?)

Absolventi tohoto multi-disciplinárního a mezinárodního oboru najdou široké uplatnění coby experti na středoevropský region a mezinárodní vztahy v řadě profesí od státní správy, samosprávy, přes politické strany, poradenství až po akademickou sféru.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Studující stráví po jednom semestru na Jagellonské univerzitě v Krakově, Masarykově univerzitě, Univerzitě v Pécsi a Univerzite Mateja Bela v Banské Bystrici.

Vedle důkladné teoretické přípravy v oboru mezinárodních vztahů, evropských studií a metodologii sociálních věd jsou zařazeny speciální kurzy týkající se V4 regionu.

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Joint Master Programme in International Relations: Europe from the Visegrad Perspective
Zkratka: EVP
Kód: 6702T039
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N6702 N-MS Mezinárodní teritoriální studia