Asistent pedagoga

Rozbalit vše

Program je v souladu s § 20 odst. e) zákona č. 563/2004 a § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb. o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášené pod č. 197/2014 Sb., novela zákona o pedagogických pracovnících.

Program nabízí odbornou kvalifikaci asistenta pedagoga. Absolventi tohoto kurzu získají osvědčení o pedagogické způsobilosti, které je opravňuje k pedagogické činnosti související s oblastmi působení asistenta pedagoga. Asistent pedagoga může vykonávat přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace. Asistent pedagoga může vykonávat přímou pedagogickou činnost spočívající v pomocných výchovných pracích ve škole, ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči.

(?)
40
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Asistent pedagoga
Zkratka: ASISTPED
Kód: ASIST_PED
Typ: celoživotní vzdělávání
Titul: žádný
Program: C9999 C-CV Celoživotní vzdělávání
Pedagogická fakulta
Obor zajišťuje:
Pedagogická fakulta

Další informace

Garant: Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková