Asistent pedagoga

Rozbalit vše

Program je v souladu s § 20 odst. 1 písm. f) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů a § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

Program nabízí odbornou kvalifikaci asistenta pedagoga. Absolventi programu získají osvědčení o pedagogické způsobilosti, které je opravňuje k pedagogické činnosti související s oblastmi působení asistenta pedagoga. Asistent pedagoga může vykonávat přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace. Dále může vykonávat přímou pedagogickou činnost spočívající v pomocných výchovných pracích ve škole, ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči.

(?)
0
Aktivní studenti
119
Obhájené závěrečné práce

Specifikace oboru

Obor: Asistent pedagoga
Zkratka: ASISTPED
Kód: ASIST_PED
Typ: celoživotní vzdělávání
Titul: žádný
Akreditace: do 9. 4. 2021
Program: C9999 C-CV Celoživotní vzdělávání
Pedagogická fakulta
Obor zajišťuje:
Pedagogická fakulta

Garant: Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.