Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání

Chcete se učit rusky? Přijďte k nám! Ukážeme Vám, jak na to!

Rozbalit vše

Základním cílem studijního oboru Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání je příprava odborníka v oblasti ruského jazyka, literatury, dějin, reálií Ruska a základů oborové didaktiky se zaměřením na edukační činnost a vzdělávání tam, kde není vyžadována plná učitelská kvalifikace. Vyučování probíhá převážně v ruském jazyce.

Výuka v případě kombinované formy bakalářského studia kombinuje prezenční a distanční formy studia, tj. výuka probíhá prostřednictvím výukových bloků, konzultací a také samostatné přípravy studentů. Kombinovaná forma studia je podpořena řadou studijních opor v elektronické podobě pro samostatnou práci studentů a distanční formu studia.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • ovládat mluvený i psaný jazyk na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky;
  • používat základní teoretické znalosti i praktické dovednosti v oblasti fonetiky a fonologie, pravopisu, morfologie, lexikologie, slovní zásoby, syntaxe a stylistiky ruštiny;
  • dále rozvíjet své znalosti z oblastí ruských dějin, reálií a ruské kultury, je schopen na nich stavět své aktuální názory a srovnávat je s domácím a světovým vývojem;
  • chápat kulturní zvláštnosti a akceptovat je ve vzájemném kontaktu;
  • zasadit do širšího kontextu evropské a světové literatury znalosti z oblasti ruské literatury;
  • využívat kombinace různých metod a forem vyučování, včetně moderních postupů a moderních informačních technologií;
  • aplikovat ve výuce ruského jazyka základní specifika práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
(?)

Absolvent disponuje základním odborným vzděláním s oborově didaktickou složkou a je připraven k navazujícímu magisterskému učitelskému studiu ruského jazyka a literatury.

Absolvent může pracovat jako asistent pedagoga, také se může uplatnit jako jazykový lektor v centrech volného času, na letních táborech s výukou jazyků, dále jako jazykový animátor v mateřských školách, jako pomocník učitele či jako pracovník ve školní družině a zájmových kroužcích. Může se též uplatnit jako instruktor v nespecializované výuce dospělých (např. ve firemních kurzech).

(?)
  • Asistent pedagoga
(?)

Standardní doba studia činí 6 semestrů.

V případě jednooborového studia:

Bakalářské jednooborové studium ze skládá z oborového studia, učitelské profilace a předmětů dle potřeb PdF/MU, kam patří např. povinná tělesná výchova, cizí jazyk a předměty k závěrečné bakalářské práci.

V případě dvouoborového studia:

Bakalářské dvouoborové studium ze skládá z oborového studia (obor 1, obor 2), učitelské profilace a předmětů dle potřeb PdF/MU, kam patří např. povinná tělesná výchova, cizí jazyk a předměty k závěrečné bakalářské práci.

(?)

Reflektované asistentské praxe jsou povinnou součástí studia. Systém praxí je nastaven tak, aby dlouhodobě a systematicky směřoval k rozvoji profesních kompetencí studenta a připravil jej nejprve na plnohodnotné zvládnutí role asistenta pedagoga.

(?)

V případě jednooborového studia:

Obsah státní závěrečné zkoušky je následující: 1) Ruský jazyk, literatura, dějiny a reálie Ruska včetně oborové didaktiky; 2) Obhajoba bakalářské práce; 3) Pedagogicko-psychologický základ pro bakalářské studium.

V případě dvouoborového studia:

Obsah státní závěrečné zkoušky je následující: 1) Ruský jazyk, literatura, dějiny a reálie Ruska včetně oborové didaktiky; 2) Obhajoba bakalářské práce; 3) Pedagogicko-psychologický základ pro bakalářské studium; 4) Druhý obor včetně oborové didaktiky.

(?)

Absolvent je připraven k navazujícímu magisterskému učitelskému studiu ruského jazyka a literatury.

(?)
0
Aktivní studenti
1

Specifikace oboru

Obor: Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Zkratka: RJ3S
Kód: 7507R070
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B7507 B-SPE Specializace v pedagogice

Webové stránky katedry: http://katedry.ped.muni.cz/rustina.

Katedra na Facebooku: https://www.facebook.com/rustinapdfmu/.