Aplikovaná behaviorální analýza

Rozbalit vše

Program je akreditován mezinárodním výborem pro certifikaci behaviorálních analytiků - Behavior Analyst Certification Board (BACB) a MŠMT. Je zaměřen na osvojení si teoretických základů behaviorismu, behaviorální analýzy a aplikaci jejich principů v praxi. Svým obsahem pokrývá veškeré oblasti požadované BACB pro složení mezinárodní zkoušky k získání kvalifikace behaviorálního analytika a titulu Board Certified Behavior Analyst (BCBA). Pro získání certifikace BCBA je dále nezbytné vykonat praxi pod supervizí v rozsahu 1 500 hodin a složit certifikační zkoušku v AJ nebo některém z cizích jazyků nabízených BACB. Praxi a vykonání certifikační zkoušky si uchazeč o certifikaci zajišťuje samostatně. PdF MU nezajišťuje supervizi a praxi ani vykonání certifikační zkoušky u BACB.

Program je určený pro absolventy magisterského studia pedagogických nebo psychologických oborů, příp. i stávající studenty. Je požadována znalost anglického jazyka minimálně na úrovni B2. Znalost anglického jazyka je nezbytná pro úspěšné absolvování programu a četbu odborné literatury v AJ. Část výuky bude vedena anglicky mluvícími lektory. Úroveň znalosti anglického jazyka je nutné doložit mezinárodně uznávanou zkouškou (např. TOEFL na úrovni 87, IELTS na úrovni 5, FCE s hodnocením A, B nebo C atp.) nebo Státní jazykovou zkouškou z anglického jazyka nebo Státní zkouškou ve studijních oborech zaměřených na anglický jazyk. Uchazeči, kteří nedoloží doklad o požadované úrovni znalosti anglického jazyka, musí vykonat v rámci přijímacího řízení zkoušku ověřující jejich úroveň jazykových kompetencí.

(?)
11
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Aplikovaná behaviorální analýza
Zkratka: DVABA
Kód: DVABA
Typ: celoživotní vzdělávání
Titul: žádný
Program: C9999 C-CV Celoživotní vzdělávání
Pedagogická fakulta
Obor zajišťuje:
Pedagogická fakulta