Aplikovaná behaviorální analýza

Rozbalit vše

Program je určen pro speciální pedagogy, psychology, učitele MŠ, učitele ZŠ, učitele SŠ, vychovatele, asistenty pedagoga a vedoucí pedagogické pracovníky. Je zaměřen na osvojení si teoretických základů behaviorismu, behaviorální analýzy a aplikaci jejich principů v pedagogické nebo terapeutické praxi. Zabývá se zejména behaviorálními principy učení, rozvojem nových dovedností a intervencemi u problémového chování.

Svým obsahem pokrývá veškeré oblasti požadované pro složení mezinárodní zkoušky k získání kvalifikace behaviorálního analytika a titulu Board Certified Behavior Analyst (BCBA). UPOZORNĚNÍ: Pro získání certifikace BCBA je dále nezbytné vykonat praxi pod supervizí profesionálního aplikovaného behaviorálního analytika s titulem BCBA v rozsahu 1 500 hodin a složit mezinárodní certifikační zkoušku v AJ. Praxi a vykonání mezinárodní certifikační zkoušky si uchazeč zajišťuje samostatně. PdF MU nezajišťuje supervizi a praxi ani vykonání mezinárodní certifikační zkoušky. Tuto zkoušku lze vykonat pouze do 31. 12. 2022.

Část výuky je vedena anglicky mluvícími lektory. Z tohoto důvodu je požadována znalost AJ minimálně na úrovni B2, která je nezbytná pro úspěšné absolvování programu a četbu odborné literatury v AJ.

(?)
14
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Aplikovaná behaviorální analýza
Zkratka: DVABA
Kód: DVABA
Typ: celoživotní vzdělávání
Titul: žádný
Akreditace: do 9. 2. 2024
Program: C9999 C-CV Celoživotní vzdělávání
Pedagogická fakulta
Obor zajišťuje:
Pedagogická fakulta

Další informace

Garant: doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D. M.Sc.