Expresivní terapie se zaměřením na arteterapii

Rozbalit vše

Program je určen pro pedagogické pracovníky - psychology a speciální pedagogy (absolventy magisterského studia speciální pedagogiky či psychologie). Obsahově nabízí účastníkům základní disciplíny ve čtyřech tematických okruzích: 1. Psychologie, základy psychoterapie a arteterapie 2. Speciální výtvarná výchova 3. Speciální výchovné aktivity s mimovýtvarným zaměřením 4. Speciálně pedagogická praxe. Program je zaměřen na rozšíření znalostí a praktických dovedností v oborech spadajících do speciální výtvarné výchovy, speciální pedagogiky, psychologie a psychoterapie a také zejména do jednotlivých expresivně zaměřených uměleckých aktivit s pedagogickým a sociálně výchovným rozměrem. Cílem je vybavit účastníky potřebným množstvím teoretických znalostí i praktických zkušeností v těchto oblastech tak, aby mohli ve svých povoláních prostřednictvím metod expresivní arteterapie rozšířit své profesní kompetence zaměřené na výchovu a sociálně-pedagogickou práci.

(?)
0
Aktivní studenti
3
Obhájené závěrečné práce

Specifikace oboru

Obor: Expresivní terapie se zaměřením na arteterapii
Zkratka: DVEXPRESTE
Kód: DVEXPRESTER
Typ: celoživotní vzdělávání
Titul: žádný
Akreditace: do 11. 12. 2022
Program: C9999 C-CV Celoživotní vzdělávání
Pedagogická fakulta
Obor zajišťuje:
Pedagogická fakulta

Garant: doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.